Amygdalin/ aprikoskjerner/ B17

Image
Foto av aprikoskjerner strødd rundt en aprikos
Foto: Colourbox.com

Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som blant annet finnes i fruktkjerner så som aprikos, og i bitre mandler. Begrepet Laetrile brukes for å beskrive en renset, halvsyntetisk form av amygdalin. Laetrile går også under navnene B17 eller Vitamin B17. Det er imidlertid ikke et ekte vitamin.

Andre navn/ varianter

Amygdalin, Laetrile, B17/ vitamin B17, aprikoskjerner, bitre mandler, 

Engelske navn: Amandes d'Abricot, Amygdalin, Amygdaline, Amygdaloside, Apricot Almonds, Apricot Kernel Oil, Apricot Seed, Bitter Almonds, Bitter Apricot Kernel, Chinese Almond, Graine d'Abricot, Hueso de Albaricoque, Hueso de Albaricoque de Damasco, Huile de Noyau d'Abricot, Laetrile, Laétrile, Madelonitrile, Noyau d'Abricot, Prunus Kernel, Vitamin B17, Vitamine B17, Xing Ren

 

Terapeutisk nytte av amygdalin har i hovedsak blitt foreslått ved kreft, ut fra en ide om at stoffets kjente giftige (toksiske) egenskaper kun forårsaker skade på kreftceller, ikke på friske celler. Denne teorien mangler støtte fra helseforskningen. 

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe har oppsummert forskningen per juli 2021 på amygdalin brukt ved kreft. De konkluderte med at studiene som er gjort, ikke gir noen solid støtte til påstander om klinisk effekt av amygdalin i kurativ behandling av kreft. Les vårt oversatte sammendrag om aloe vera ved kreft, eller originalversjonen på engelsk.

Risikoen for alvorlige bivirkninger ved inntak av amygdalin regnes som betydelig, fordi det kan medføre cyanidforgiftning, som kan føre til akutt respirasjonssvikt, koma og død. Verdens helseorganisasjons (WHO) komité for toksisitet har beregnet at hver aprikoskjerne inneholder 0,5 mg cyanid.

Natural Medicines fraråder på basis av dette alle grupper å bruke amygdalin, og CAM Cancer betegner risiko-nytte-forholdet ved amygdalin som kreftbehandling som entydig negativt. LactMed inneholdt på søkedatoen ingen opplysninger om amygdalin.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: