Case: Akupunktur mot frostskader

Image

En ung soldat som pådro seg frostskader i fingrene, valgte å prøve akupunktur som behandling mot dette. NAFKAM-forskere har nå publisert en artikkel som beskriver prosessen. Konklusjonen er at slik behandling bør ses nærmere på i større skala.

Soldaten, som på hendelsestidspunktet var 19 år gammel, pådro seg i februar 2015 frostskader på alle fingertuppene mens hun var på øvelse for Forsvaret. Misfargingene og vannblemmene som oppstod, forsvant av seg selv relativt raskt etter at skaden oppstod, mens andre plager vedvarte.

Behandlingen

Soldaten oppsøkte lege umiddelbart etter forfrysningen, og fikk da smertestillende tabletter. I januar 2016 ville hun så prøve akupunktur.

- Soldaten hadde betydelige helseplager med smerter og føleforstyrrelser. I tillegg taklet hun kulde veldig dårlig, og måtte bruke votter selv om det var plussgrader. Hun tok kontakt med oss siden vi har hatt et prosjekt gående om frostskader i Forsvaret,  forteller akupunktør og professor ved NAFKAM, Arne Johan Norheim. Norheim er en av de som har utført studien.

Etter å ha fått ønsket innvilget, mottok pasienten slik behandling én gang i uken, i tolv uker. Nålene ble hovedsakelig satt i hender/fingre, men også i hodet, beina og ellers på kroppen.

Pasienten har ikke mottatt annen behandling for frostskadene.

Behandlerne fant det hensiktsmessig å termofotografere pasientens hender både før og etter akupunkturbehandlingen. Da fikk de se nøyaktig hvor skadene satt, og kunne sammenlikne bilder fra før og etter akupunkturbehandlingen.

Resultater

Forskerne fant forskjeller da de sammenliknet bildene. Pasienten meldte selv om at hun etterhvert ble i stand til å utføre aktiviteter som ikke var mulig i tiden mellom skadetidspunktet og oppstart av akupunktur.

- Soldaten ble veldig mye bedre. Hun har mindre smerter og takler kulden langt bedre. Hun sier selv hun var fornøyd med behandlingen, selv om hun ikke ble helt kvitt sine plager, sier Arne Johan Norheim.

Rapporten sier imidlertid at det ikke er mulig å fastslå at forbedringen kom fra akupunkturbehandlingen. Det er heller ikke mulig å si noe om langtidseffekten, siden det kun er to år siden behandlingen ble utført. Forskerne skriver at de likevel syns det bør ses nærmere på slik behandling i større skala.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Les mer om frostskader på temasidene til Science Direct.  

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: