Blodanalyse | NAFKAM

Blodanalyse

Image
Bilde av en pipette med blod under et mikroskop

Analyse av blod brukes både innenfor alternativbransjen og i helsevesenet til å si noe om helsetilstanden din og behovet ditt for behandling.

En utbredt variant av alternativmedisinsk blodanalyse er analyse av levende blodceller ved bruk av mørkefeltsmikroskop. Det foregår ved at behandleren analyserer en dråpe blod ved å se på den i et mikroskop hvor blodet lyses opp på en mørk bakgrunn. Det finnes imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at slik bruk av mørkefeltsmikroskop er egnet til å stille diagnose eller brukes som grunnlag til å foreslå behandling.

Friske blodceller er buet innover på begge sider. Innenfor alternativbransjen er det imidlertid ikke uvanlig at behandlerne sier at friske blodceller er runde.

Dette gjør at personer med friske blodceller, og som ellers også er friske, risikerer å bli feilaktig diagnostisert til å ha et helseproblem, og går gjennom en behandling de ikke trenger. 

Innen skolemedisinen har de et strengere syn på hva mørkefeltsmikroskop kan brukes til. Der bruker de det for eksempel for å avdekke krystaller i urinen i forbindelse med betennelser i nyrecellene (glomerulonefritt).

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

Her kan du lese mer om alternative diagnosemetoder.

Kilder

Les også

Kvalitetssikring av våre artikler

Kilder

 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: