Barn i narkose får akupunktur mot kvalme

Håper å kunne hjelpe barn som har fjernet mandler og polypper.

Arne Johan Norheim og Ingrid Liodden
Arne Johan Norheim, seniorforsker, NAFKAM og Ingrid Liodden, anestesisykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus og stipendiat, NAFKAM.

Kvalme og oppkast etter operasjon er et stort problem hos barn som fjerner mandler og polypper. Nå vil NAFKAM-forskere undersøke om akupunktur og akupressur kan bidra til å dempe disse plagene. For at barna ikke skal oppleve ubehag ved behandlingen blir nålestikket gitt mens barna er i narkose.

Uten ubehag for barna

- Så lenge barna sover i narkose trenger man ikke å bekymre seg for at de skal oppleve behandlingen som ubehagelig eller skremmende. Dermed har vi kun gevinst ved å legge dette på toppen av standard prosedyre, sier Arne Johan Norheim. Norheim er tilknyttet Nasjonalt Forskningssenter innen Alternativ og Komplementær Medisin (NAFKAM) som forsker. Samtidig jobber han som allmennlege og akupunktør. Sammen med Ingrid Liodden og Michael Howley ved Lovisenberg Diakonale sykehus undersøker han hvorvidt akupunktur og akupressur kan lette barns plager med kvalme og oppkast etter at de har fjernet mandler og polypper.

- Mange barn som opereres i halsen opplever å bli kvalme og spy etter operasjonen. Alle forbedringer for denne gruppen er bra, sier Norheim,

Bakteppet for studien

I tillegg til at kvalme og oppkast påfører nyopererte barn ubehag og stress, øker brekninger og oppkast risikoen for at barna får smerter og blødninger. Dette fører gjerne til en forlengelse av tiden på sykehuset, og dermed også økt ressursbruk fra sykehusets side. De kvalmestillende medisinene som brukes i dag fungerer ikke alltid tilfredsstillende, og er til en viss grad forbundet med bivirkninger. Samtidig har flere studier vist positive resultater ved bruk av akupunktur og akupressur mot kvalme.

Utførelse

På Lovisenberg Diakonale sykehus får omkring 800 personer fjernet mandler og polypper årlig. Man regner med at rundt 33% av disse opplever kvalme og/eller oppkast etter operasjonen. I studien deltok 154 barn. Disse ble delt i to grupper: en gruppe som fikk akupunktur og akupressur, og en kontrollgruppe som fikk ordinær behandling.

Akupunkturnålene ble stukket inn på et fast punkt i underarmen på barna så snart narkosen hadde begynt å virke, og ble tatt ut igjen når barna begynte å våkne igjen. Når man hadde fjernet nålen fikk barna tredd et akupressurbånd over stedet nålen hadde stått. Målet var at de skulle gå med dette i 24 timer.

- Vi var redd for at det skulle bli vanskelig å få barna til å beholde akupressurbåndet på, men det hadde vi ikke trengt å bekymre oss for. Armbåndet var tilpasset barn og kom i fancy farger, og de aller fleste barna syntes det var litt tøft å ha det på.

Kan ikke utelukke placeboeffekt

Selv om barna får akupunktur mens de er i narkose, vil ikke Norheim utelukke at man kan få en placeboeffekt av behandlingen.

- Dette er ikke en placebokontrollert studie. Vi forsker på systemeffekten. Det vil si at vi ikke undersøker effekten av selve nålestikket, men av hele behandlingen. Samtidig kan man si at unger er mindre følsomme for placebo, noe som forsterkes av at de er i narkose når behandlingen gis. Likevel må man ta høyde for at det i en forskningssituasjon, hvor foreldre og øvrige behandlere som ikke er blindet, kan være reaksjoner fra de voksne som smitter over på ungene. Viser det seg at resultatene er positive, slik de var i pilotstudien, kan man heller utføre en placebokontrollert studie.

Praktisk tilnærming

Norheim forteller at det bare har vært gjort en håndfull lignende studier rundt om i verden, hvor barn i narkose har blitt gitt akupunkturbehandling. Dette er med andre ord en ganske uvanlig måte å forske på akupunktur.

- Vi har en veldig praktisk tilnærming til dette. Noen klassiske akupunktører vil hevde at man ikke kan få full uttelling av akupunktur så lenge man er i narkose. Det er vi ikke så veldig opptatt av. Vi ville se hvilken effekt akupunktur og akupressur har på toppen av skolemedisinsk behandling. Viser det seg at man kan hjelpe disse barna på denne måten, vil vi implementere prosedyren prompte, sier Norheim.

Godt gjennomført

Norheim skryter av at studien har hatt lite frafall og at den har vært usedvanlig godt gjennomført. Æren for dette gir han til forskerkollega Ingrid Liodden, som er anestesisykepleier på Lovisenberg.

- Hun gjorde en kjempejobb med å ringe rundt til alle foreldrene og sørget for at registreringslistene ble levert. Det gjør at vi har veldig gode data å vise til.

Analyserer data

Norheim håper at resultatene fra studien vil foreligge til høsten. For øyeblikket analyserer de dataene og jobber med artiklene som skal presentere funnene deres.

- Resultatene skal publiseres i tre artikler og vi jobber med manuskriptene nå, avslutter Norheim.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: