Alternativ behandling kurerer ikke autisme

«3 år gammelt barn med alvorlig autisme kurert av kompetent homeopatisk behandling.»

«Isabelle er fri fra autisme med hjelp fra homeopati.»

«For hver gang datteren med autismediagnose fikk en homeopatisk medisin, ble hun gradvis bedre.»

Med jevne mellomrom kommer vi over suksesshistorier på blogger og delinger i sosiale medier om personer som etter sigende skal ha blitt friske fra autisme, ofte etter å ha brukt alternativ behandling. Vi ønsket å finne ut mer om dette, og om norske alternative behandlere generelt stiller seg bak disse påstandene.

- Funksjoner kan bedres, men tilstanden kureres ikke

Mila Dimitrova Vulchanova er professor i språk og litteratur ved NTNU. Hun har publisert flere artikler om autisme. Hun beskriver tilstanden slik:

- Autisme er en utviklingsvanske, som beskrives som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Den påvirker sosialiseringsevner og kommunikasjon, og kjennetegnes av begrensede, repetitive mønstre av atferd, interesser og aktiviteter. Lærings- og utviklingsprosessen er påvirket, og det fører til at kunnskap og ferdigheter utvikles på en noe annerledes måte.

- Kan autisme kureres?

- Noen individer innenfor autismespekteret kan oppnå det som heter for "optimal outcomes". Selv om det ofte virker som at man har "vokst ut av diagnosen", så er det belegg for at bedring heller skyldes at hjernen har utviklet seg på en atypisk måte.

Hun viser til at språk og språkforståelse bedres, og at det i noen grad forekommer en hjernekompensasjon hos de det gjelder. Kort fortalt betyr det at symptomene kan reduseres, men tilstanden forsvinner ikke.

- Det finnes ingen dokumentasjon på at autisme kan kureres. De som mener at noen form for behandling fungerer, bør skaffe bevis for det, sier Vulchanova.

- Lite erfaring, sterk skepsis

Ved å slå opp «autisme» og «behandling» i samme internettsøk, fikk vi opp mange treff på norske, alternative behandlere som deler suksesshistorier på sine blogger og profiler i sosiale medier. Vi la merke til at det blant disse behandlerne var særlig mange homøopater. Derfor tok vi kontakt med norske forbund som organiserer slike behandlere.

Lederne for disse, sier at de jevnt over har lite kjennskap til at autisme blir, eller har blitt, forsøkt behandlet med homøopati her i Norge.

John Hetlelid i Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) er skeptisk til at homøopatisk behandling kan kurere autisme.

- Min erfaring gjennom mer enn 30 år tilsier at det å behandle autisme med homøopati ikke er noe som skjer hver dag. Min erfaring er heller motsatt. At enkelttilfeller kan bli bedre tror jeg nok, men at personer blir langvarig helt frisk tror jeg lite på, sier han.

John Petter Lindeland i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) sier at han ikke kjenner til at noen av medlemmene deres har behandlet autisme med homøopati.

Tore Fosso i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) kjenner kun til de tilfellene som har blitt presentert i media.

- At det finnes eksempler på at autister har fått et bedre funksjonsnivå av slik behandling, tror jeg. Jeg har dessverre ikke hatt gleden av se det selv i min praksis. da jeg har behandlet svært få med autismespektrum. Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, sier han.

NAFKAMs kilder til oppsummert forskning inneholder pr. 10. januar 2018 ingen dokumentasjon på eventuell effekt av homøopati eller andre alternative behandlingsformer mot autisme.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: