Advarer mot farlig kreftbehandling | NAFKAM

Advarer mot farlig kreftbehandling

NAFKAM varsler norske helsemyndigheter om en alternativ behandling som kan true norske pasienters sikkerhet.

Det er nylig rapportert om et tilfelle av alvorlig forgiftning hos en kreftpasient, hvor dette tilskrives alternativ behandling med cesium. Dette stoffet er sentralt i den alternative kreftbehandlingen Dr. Keith Brewer's High Ph Cancer Therapy with Cesium.

Selv om vi foreløpig ikke kjenner til utøvere av selve behandlingsformen i Norge, har NAFKAM avdekket at inntak av cesium allerede omtales som målrettet, effektiv og trygg kreftbehandling overfor norske kreftpasienter.

Man vet fra forskningen at cesium har vært forsøkt lansert som behandling av flere sykdommer. Cesium er tilgjengelig på markedet i mange former. Dokumentasjonen for påstander om effekt regnes som utilstrekkelig, og forskningen betegner inntak av cesium som sannsynligvis utrygt, med høy risiko for alvorlig forgiftning og alvorlige interaksjoner med konvensjonelle legemidler.

Trussel mot pasientsikkerheten

Teorien bak High pH Cancer Therapy er at kreftceller har annen pH enn friske celler, og at cesium forhøyer pH-verdien hos syke celler slik at de dør. Det foreligger ikke forskning av tilstrekkelig kvalitet som støtter denne teorien.

NAFKAM har derfor valgt å varsle norske helsemyndigheter om cesium som en alternativ behandling som kan true norske pasienters sikkerhet.

-Både norske kreftpasienter og helsepersonell bør gjøres klar over de faktiske forhold ved cesium som forsøk på kreftbehandling, sier NAFKAMs direktør Vinjar Fønnebø.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: