Wilderness Program for Adolescent and Young Adult Cancer Survivors (WAYA)

Wilderness Program for Adolescent and Young Adult Cancer Survivors (WAYA) er et prosjekt som skal undersøke om utendørsterapi kan godkjennes som rehabiliteringsform for unge kreftoverlevere. Unge mennesker er valgt ut fordi forskning viser at unge kreftoverlevere har svakere forutsetninger for å skape seg et tilfredsstillende liv, sammenliknet med friske jevnaldrende. 

Prosjektet skal utvikle og teste et friluftsprogram som har som mål å forbedre helse og velvære blant unge kreftoverlevende, samtidig som man skal se om det er grunnlag for en større, mer omfattende studie. Følgende punkter skal utredes:

  1. Er det trygt? 
  2. Er det gjennomførbart?
  3. Kan programmet brukes som basis for videre, mer omfattende studier?
  4. Hvordan blir opplegget mottatt av deltakerne?

Hovedmålet er å finne ut om utendørsterapi kan godkjennes som rehabiliteringsform for unge kreftoverlevere. 

Prosjektet ledes av dosent Mats Jong ved Mittuniversitetet, og leder av NAFKAM, professor Miek Jong

Totalt deltar 40 personer i alderen 16 til 30 år, som enten har eller har hatt kreft. Deltakerne fordeles på fire ulike grupper, som planlegges å skulle utføre hver sine oppgaver i løpet av sommermånedene 2021.

De to første gruppene skal tilbringe åtte dager i villmarken. Det er planlagt at deltakerne skal sove ute, gjøre gruppeoppgaver m.v. De to andre gruppene skal tilbringe like mange dager på spahotell. Grunnen til at spahotell blir valgt for kontrollgruppene, er at deltakerne skal slappe mest mulig av slik at det blir tydelig stor forskjell på aktiviteten i gruppene. Senere på høsten skal alle deltakere inn til et kortere opphold av samme type som de har vært med på tidligere. 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Studien er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltakere fra Mittuniversitet, UiT Norges arktiske universitet, Sørlandet Sykehus, University of California, University of San Fransisco og organisasjonen See You At The Summit. 

I tillegg bistår ulike interessentgrupper med rådgivende funksjoner: Föreningen Ung Cancer, Maxa Livet (Barncancerfonden), Svenska Överlevnadssällskapet, Länsstyrelsen Västernorrland og Region Västernorrland. 

Studien blir finansiert med hjelp av Ekhagastiftelsen og Sjöbergstiftelsen. 

Les mer om prosjektet hos Clinical Trials og Mittuniversitetet: WAYA.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: