Vil hjelpe foreldre til kreftsyke barn med å håndtere press om å prøve alternativ behandling

Når barn får kreft kan foreldre føle seg presset til å prøve “alt” for å hjelpe dem.

Image
Collage av alternative behandlinger for barnekreft

Trine Stub er seniorforsker ved NAFKAM og har fått midler til et forskningsprosjekt om barnekreft og alternativ behandling.

Vil du være med på prosjektet? Send e-post til Trine Stub.

Forskerne ved NAFKAM skal undersøke hva foreldre/foresatte til barn/ungdommer med kreft har møtt av råd og anbefalinger om alternativ behandling, samt hvordan de håndterte dette. Hensikten med studien er å identifisere hvilke informasjonsbehov foreldrene har.

Fakta

Med alternativ behandling mener vi i dette prosjektet for eksempel urter, vitaminer, mineraler, homeopatiske midler, massasje, akupunktur og healing (læsing og håndpåleggelse).

Dette skal NAFKAM gjøre 

I studien skal Stub undersøke hvilke råd og anbefalinger foreldrene fikk da barnet var sykt - med fokus på alternativ behandling. Videre skal hun undersøke hvordan foreldrene håndterte disse velmente rådene og anbefalingene om alternativ behandling. Og ikke minst, undersøke hva slags informasjon om alternativ behandling foreldre ville ha funnet nyttig da barnet var sykt. Hensikten med studien er å identifisere hvilke informasjonsbehov foreldrene har og som kan hjelpe dem å ta informerte valg om alternativ behandling og barnekreft.

Viktig å delta

Hun håper at mange vil delta slik at hun får informasjon fra tilstrekkelig antall personer til å fullføre dette forskningsprosjektet. For at dette forskningsprosjektet skal lykkes, er hun avhengig av hjelp fra foreldre/foresatte med barn og ungdommer som har hatt kreft.

Bakgrunn for prosjektet

I en norsk studie fra 1992, ble foreldre til kreftsyke barn spurt om hvorvidt de gav alternativ behandling til barna, og i så fall hvilke behandlinger? Urter var det som ble mest brukt.

Blant den voksne befolkningen forøvrig svarte fem prosent i 2016 (NAFKAM-undersøkelsen) at de oppsøkte en alternativ behandler med barnet i året som gikk, mens nesten 16 % ga barna kosttilskudd, urter eller andre naturprodukter mot helseproblemer. Kun en håndfull brukte selvhjelpsteknikker. I en annen norsk undersøkelse fra 2006 oppga foreldre til kreftsyke barn at de følte et stort press fra media og markedsføring om å bruke naturpreparater og kosttilskudd for å styrke barnas helse. Foreldrene sa også at de opplevde det som belastende å velge bort velmente råd og anbefalinger som ble gitt av venner og familie. 

- Vi har ingen grunn til å tro at situasjonen er en annen i dag, sier Trine Stub. - Tvert imot tror vi at den allmenne tilgangen til Internett og den overveldende informasjonsmengden gjør at foreldre får enda flere tilbud og velmente råd å velge i. 

Stub har derfor gått gjennom forskningslitteraturen for å se hva hun kunne finne om barn som har kreft og deres bruk av alternativ behandling. Det finnes mange internasjonale studier om hyppighet av bruk og hvilke typer alternativ behandling disse barna får, forklarer hun. - Om, og eventuelt hva, hvorfor og hvordan unge kreftpasienter i Norge mottar alternativ behandling vet vi imidlertid lite om, sier Stub. 

Kilder

Ramholdt B., Alternativ behandling hios kreftsyke barn. Omsorg. 1992;2:21-26

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM); Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Tonje Krogstad, My Nguyen, Eva Widing, Else-Lydia Toverud, Bruk av naturpreparater og kosttilskudd blant kreftsyke barn i Norge, Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 2524-6

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: