TCM - Lindrende krefbehandling | NAFKAM

TCM - Lindrende krefbehandling

En endetarm/tykktarms kreft studie (TCM urter i tillegg til vestlig medisinsk behandling) som NAFKAM gjør sammen med Colorectalcancerregisteret og XI-yuan sykehuset i Beijing.

Fra norsk side bidrar man med data fra Colorectalcancer registeret. Disse data sammenlignes med data fra sykehus i Kina som enten behandler med kun ”vestlig” medisin eller ”vestlig” medisin i kombinasjon med TCM. En forskerlinjestudent fra UiB er knyttet til prosjektet, veiledet av Terje Alræk og Jianping Liu i Beijing.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: