Større risiko for å dø om du kun velger alternativ behandling

Image
Lege holder pasientens hender.

Forskere ved Yale School of Medicine har sammenliknet overlevelsen hos kreftpasienter som kun valgte alternativ behandling mot sin kreft, med pasienter som fikk konvensjonell, medisinsk behandling (det vil si cellegift, stråling, kirurgi og/eller hormonbehandling).

Rapporten fra studien konkluderte med at risikoen for å dø var gjennomsnittlig 2.5 ganger (250%) høyere for de som kun valgte alternativ behandling, enn for kontrollgruppen.

I samsvar med tidligere funn

Professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, er ikke overrasket over disse funnene.

– Denne vel gjennomførte studien er i overenstemmelse med tidligere studier. De viser alle at kreftpasienter som velger bort skolemedisinsk behandling utsetter seg for betydelig, alvorlig risiko for å ikke overleve sin sykdom. Særlig tragisk er dette for unge brystkreftpasienter. Forskning og forskningsbasert informasjon om dette temaet er likevel fortsatt viktig, fordi tilbudene er mange, løftene ofte store og bruken høy blant alvorlig syke.

Bakgrunn for rapporten

Forskerne bak studien hadde tilgang til data fra The US National Cancer Database, som de brukte som basis for sin forskning. Forskerne valgte å sammenligne pasienter som valgte kun alternativ behandling med pasienter som brukte konvensjonell behandling (kirurgi, stråling, cellegift og/eller hormonterapi).

Hver pasient som kun valgte alternativ behandling, ble sammenliknet med to pasienter som valgte konvensjonell behandling. Pasientene som ble sammenliknet med hverandre, hadde så sterkt samsvar som mulig i alder, kjønn, demografi og type kreft. Forskerne så deretter på hvor mange som fortsatt levde fem år etter at den valgte behandlingen ble igangsatt. Databasen spesifiserer ikke hvilke typer alternativ behandling som ble benyttet.

Ingen kurerende effekt dokumentert

Vinjar Fønnebø poengterer videre at bruken av alternativ behandling muligens kan lindre noen av plagene kreftpasienter opplever, men at det ikke er dokumentert at noen form for alternativ behandling kan stoppe kreftsykdom.

Sjelden brukt som erstatning

– Det er samtidig viktig å understreke at de fleste kreftpasienter som bruker alternativ behandling benytter det som tilleggsbehandling og ikke som erstatning for skolemedisin. Det er noen alternative behandlingsformer som ser ut til å kunne gjøre tilværelsen som kreftpasient noe mindre plagsom. Men igjen, så langt vi vet er det ingen av dem som stopper selve sykdomsprosessen. Dermed gir denne studien også et innblikk i hvordan det går med pasienter som lar sin kreftsykdom forbli ubehandlet, forteller han.

Begrensninger i studien

Siden studien var en observerende studie, kan den ikke bevise at behandlingsvalget var hovedårsaken til at de som valgte konvensjonell behandling, levde lenger enn de andre. Det er likevel den mest logiske forklaringen, siden man har mye og god dokumentasjon fra kreftforskningen på at konvensjonell kreftbehandling fungerer.

Pasientenes valgte behandlingsformer ble registrert på ett gitt tidspunkt. Studien tok dermed ikke hensyn til at enkelte pasienter kan ha begynt med alternativ behandling, og senere byttet til konvensjonell behandling – som de så har blitt registrert med. Om så er tilfelle, har det ingen større innvirkning på konklusjonen, annet enn at det styrker den.

Fakta

  • Originalartikkelen: Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. Journal of the National Cancer Institute. 2018 Jan;110(1). DOI: 10.1093/jnci/djx145.
  • I studien ble overlevelsesraten for 280 pasienter med kreft som valgte alternativ behandling, sammenlignet med en kontrollgruppe på 560 som valgte konvensjonell behandling i årene mellom 2004 og 2013
  • Pasientene i studien led enten av bryst-, prostata-, lunge- eller tykktarms/endetarmskreft. Alle tilfellene var uten spredning
  • Mer å lese om temaet kreft og alternativ behandling finner du på CAM Cancer, og på våre temasider 
  • Les vår pasientveiledning
  • Studien er også omtalt hos NCBI og forskning.no

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: