Soldatenes bruk av KAM i forebygging av Covid-19 i Forsvaret

Det første laboratoriebekreftede tilfellet blant Forsvarets mannskaper ble registrert 5. mars 2020, og det er knyttet usikkerhet til smittespredning og sykdom ved innrykk av nye mannskaper. I samarbeid med helsemyndigheter og nasjonale fagmiljøer har Forsvaret innhentet informasjon fra 1170 soldater om holdninger tli og erfaringer med forebygging av Covid-19, samt infeksjonsovervåking og kartlegging av smittestatus ved innrykk til førstegangstjeneste.

I forbindelse med innrykk blir rekruttene spurt om aktuelle symptomer fra luftveiene, preventiv karantene/skjerming før innrykk, og evt tiltak soldatene har gjort på egenhånd for å unngå å bli smittet. Soldatene blir spesifikt spurt om bruk av medikamenter, inntak av kosttilskudd bruk av KAM som forebygging av smitte. Undersøkelsen vil analysere hva som kjennetegner soldatene som har brukt KAM i forebyggende hensikt mot Covid-19.

 

Prosjektleder: Arne Johan Norheim

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: