Samarbeidsavtale mellom Norsk Revmatikerforbund og NAFKAM, 2024-26

I desember 2023 ble det inngått avtale om et treårig samarbeidsprosjekt om bedre informasjon om alternativ behandling av muskel-skjelett-leddplager og revmatiske lidelser. Partene er: Norsk Revmatikerforbund (NRF) og det offentlige Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Prosjektet handler om brukermedvirkning i utviklingen og spredningen av kunnskap om alternativ behandling myntet på personer med muskel-skjelett-leddplager og revmatiske lidelser. "Alternativ behandling" er definert som helserelatert behandling som hovedsakelig tilbys og utøves utenfor den offentlige helsetjenesten, av ikke-autorisert personell; samt som behandling av konkrete helseproblemer med urter/ naturmidler og/ eller selvhjelpsteknikker.

Bruk av alternativ behandling er generelt høy blant befolkningen, og ifølge en spørreundersøkelse utført av NAFKAM blant NRFs medlemmer, hele 74% i pasientgruppen. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder også på et behov for supplement til den informasjonen som foreligger, i form av solide verktøy for beslutningsstøtte; veiledning i form av viktige spørsmåls/ svaroversikter, sjekklister og lignende til hjelp ved egne helsevalg.

Prosjektet er 3-årig, fra 1. januar 2024 til 31. desember 2026.

Mål og hensikt

Formålet er å bidra til økt sikkerhet og kunnskapsbaserte valg hos personer med muskel-skjelett-leddplager og revmatiske lidelser som bruker eller vurderer å bruke alternativ behandling. Dette skal oppnås gjennom brukermedvirkning, økt brukerkompetanse og kjennskap til objektiv faktainformasjon om effekt og sikkerhet ved slik behandling.

Organisasjon

NAFKAM vil dedikere en prosjektstilling på seniorrådgivernivå til ledelse, koordinasjon og gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektplan. Denne skal ha kontor på UiTs campus i Tromsø, og vil inngår i NAFKAMs informasjonsavdeling. Prosjektlederen vil rapportere løpende til en prosjektgruppe, der både NRF, NAFKAM og sluttbrukere (pasienter og helsepersonell) er representert.

Kontakt ved spørsmål

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: