Rapport: Alternativ behandling av barn

I 2017 var det stor oppmerksomhet i media og påfølgende offentlig debatt om temaet alternativ behandling av barn. På den ene siden tok noen til orde for restriksjoner på slik behandling av barn, ut fra mulig risiko og unødvendig behandling. Fra den andre siden kom argumenter om at slik behandling er naturlig, skånsom, helhetlig og ufarlig.

I etterkant opplevde vi ved NAFKAM stor interesse og mange spørsmål fra både foreldre/ foresatte, helsepersonell, folkevalgte og media om dette temaet. Ut over de ovennevnte undersøkelsene, var det imidlertid samlet lite fakta og kunnskap om temaet.

For å bidra til bedre informerte valg, ønsket vi å bringe frem mer grunnlagsmateriale, både overfor foreldre/ foresatte, myndigheter, helsepersonell og bransjen om temaet alternativ behandling av barn. Vi ønsket også å skaffe oss underlag til en temaseksjon på våre nettsider om dette temaet. Konkret ønsket vi å fremskaffe mer informasjon om utbredelsen av slik behandling av barn, hva tilbudet til barn består i, hvordan det brukes, samt å bringe klarhet i bransjens egen håndtering av denne pasientgruppen. 

Vi valgte derfor å gjøre en spørreundersøkelse blant de ulike forbundene for utøvere av alternativ behandling. Du kan laste ned rapporten i PDF fra denne undersøkelsen her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: