Ortomolekylær medisin (ernæringsterapi)

Endringer i kosthold og ernæring for å oppnå helsefordeler er vanlige tiltak både innenfor og utenfor helsevesenet. Ortomolekylær medisin er en alternativmedisinsk ernæringsterapi, som kjennetegnes av høy bruk av kosttilskudd.
Image
Bilde av epler og salat, tabletter og tablettbokser

Utviklingen av ortomolekylær medisin tilskrives kjemikeren og nobelprisvinneren Linus Pauling, sent på 1960-tallet. Han mente at en rekke helseproblemer skyldtes molekylære ubalanser, som han mente å kunne identifisere utfra pasienters individuelle biokjemi og en rekke tester som han utviklet. Ubalansene mente han så kunne korrigeres ved å tilføre mer av ett eller flere næringsstoffer. 

Paulings terapi hviler på konseptet hans om et individuelt, optimalt ernæringsmiljø samt ideen om at kosttilskudd kan ha terapeutiske effekter mot konkrete sykdommer, plager og lidelser, bare de tas i høye nok doser. Pauling utviklet opprinnelig teoriene sine rundt behandlingen av psykiatrisk sykdom så som niacin (vitamin B3) ved schizofreni; men også intravenøs vitamin C ved kreft og sepsis, vitamin B6 for autisme, sink for spiseforstyrrelser, med flere.

Tilhengere av ortomolekylær medisin mener ofte at dagens matvarer har et lavere næringsinnhold enn tidligere, og at dette skyldes kunstgjødsel, plantevernmidler, vekstfremmende midler, genetisk foredling med mere. Derfor mener de at du må trenger langt større doser av næringsstoffer (vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyrer, fettsyrer, makronæringsstoffer og andre naturlig forekommende, metabolsk aktive stoffer), og at dette kan oppnås gjennom å ta kosttilskudd.

Tilhengerne mener også at mange ikke-smittsomme sykdommer og helseplager skyldes en kombinasjon av feilernæring, belastende livsstil (stillesitting, stress osv), skadelig miljø (luftforurensning, urent vann, jordstråling osv) og arvelige disposisjoner. De mener at det å endre livsstil og å innta mer kosttilskudd enn helsemyndighetenes anbefalte maksimale dagsdoser - gjerne i doser opptil 100 ganger den maksimale dagsdosen (megadoser) kan kurere slike sykdommer.

Andre navn

Ordrett betyr "ortomolekylær" riktig molekyl, som oppsummerer terapien til å handle om bruk av riktige næringsstoffer for opprettholde eller styrke helsa.

Ernæringsmedisin, ortomolekylær medisin, biologisk medisin, funksjonell medisin, megavitaminterapi, vitamin- og mineralterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi, nutrition therapy, orthomolecular therapy

Virker det?

I følge norske helsemyndigheter vil de fleste få de næringsstoffer man trenger gjennom et sunt og variert kosthold. Undersøkelser av norske jordbruksvarer støtter ikke påstander om nedgang i matvarenes næringsinnhold.

Det er enighet om at livsstilsendringer kan være både helsebringende og øke livskvaliteten ved mange kjente helseplager - men ikke alle som tilhengere av ortomolekylær medisin mener.

Kosttilskudd kan være til hjelp ved konstaterte mangelsykdommer og -tilstander. For eksempel virker c-vitamin mot c-vitaminmangel og enkelte sykdommer som skyldes slik mangel. Generelt vil flere næringsstoffer enn kroppen klarer å nyttiggjøre seg, bli skilt ut i urinen, men høye doser kan medføre risiko for ukjente bivirkninger.

I januar 2024 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskningen på ortomolekylærmedisin som system. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid nok vitenskapelig dokumentasjon til å kunne si om slik behandling har effekt eller ikke.

Er det trygt?

Kosttilskudd er generelt ikke ment å virke som medisin eller å erstatte et variert kosthold, kun til å supplere det. Det regnes som trygt å bruke kosttilskudd og næringsstoffer innenfor de oppgitte grenser og i tråd med pakningsvedlegget. Men, alle stoffer kan potensielt være giftige dersom dosene blir høye nok.

Kunnskapen om bivirkninger og potensialet for interaksjon med for eksempel medisine ved høye doser av kosttilskudd er generelt mangelfull. Bruk av kosttilskudd i høyere doser enn angitt i pakningsvedlegget frarådes derfor på generell basis..

Bruk av kosttilskudd for å kurere eller motvirke et helseproblem istedetfor virksom og nødvendig behandling kan også medføre forverring av helsetilstanden. 

Alle som vil, kan kalle seg "ernæringsterapeut" eller lignende, og praktisere ernæringsterapi/ortomolekylær medisin uten krav til utdanning. Legg her spesielt merke til at "Klinisk ernæringsfysiolog" er en beskyttet tittel som er forbeholdt autorisert helsepersonell. Eventuell utdanning i alternativ behandling, gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som det autorisert helsepersonell har.

Direktoratet for medisinske produkter, oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før planlagt operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Kilder

Søk i januar 2024 etter oppsummert forsking i PubMedThe Cochrane LibraryWeb of ScienceEmbase og CAM-Cancer, samt etter informasjon i Natural Medicines og Drugs and Lactation Database (LactMed)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: