Øreakupunktur | NAFKAM

Øreakupunktur

Øreakupunktur er en form for akupunktur, som utføres på personens ytre øre. Hensikten er å forebygge og kurere helseproblemer.
  • Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret.
  • Behandlerne mener at stimulering av spesifikke punkter i øret kan forebygge og kurere helseproblemer. 
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at øreakupunktur virker.
  • Det foreligger heller ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av øreakupunktur.
Virker det?

23. september 2015 inneholdt kildene våre følgende oppsummeringer om øreakupunktur. 

Har effekt Ser ut til å ha effekt Man vet ikke Ser ikke ut til å ha effekt Har ikke effekt
 

Bekken – og korsryggsmerter hos gravide 

Endometriose 

 

 

Depresjon

Kokainavhengighet 

Kreftrelaterte smerter

Myofascielt syndrom 

Nærsynthet 

Røykeavvenning 

Alle andre bruksområder

 

 

 
Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg "akupunktør" eller praktisere øreakupunktur uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i akupunktur eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Av disse grunner bør man være oppmerksom på at det kan oppstå helseskade dersom den som utfører behandlingen overser viktige symptomer, og ikke råder pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle former alternativ behandling.

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av øreakupunktur. Det er heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Ifølge behandlerne bør ikke gravide bruke øreakupunktur.

Bivirkninger

Det er rimelig å anta at noen av de samme bivirkninger og risiki som er rapportert for akupunktur , også vil kunne oppstå ved øreakupunktur. Les derfor kapitlet "Er det trygt" i vår artikkel om akupunktur.

Generelle forsiktighetsregler

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes øreakupunktur, bør du kontakte lege.

Vi råder på generelt grunnlag til å velge behandlere som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Bakgrunn

Øreakupunktur eller auriculoterapi er en form for akupunktur. Den er kjent som behandlingsform fra det gamle Egypt og i tradisjonell kinesisk medisin. Metoden ble videreutviklet av den franske legen Paul Nogier på 1950-tallet.

Behandlerne mener at bruk av nåler, trykk, massasje, elektrisk stimulering, lysbehandling, laser eller injeksjoner av medikamenter på forskjellige punkter i øret, er gunstig mot helseproblemer ved at slik behandling skal styrke kroppens selvhelbredende evner.

Utøvere av øreakupunktur baserer seg på tanken om at alle akupunkturens meridianer og nødvendige akupunkter er tilstede i øret. Derfor manipulerer behandlerne kun i øret, uansett hvilket problem som forsøkes behandlet. Av den grunn er det utviklet et "kart" over øret, med mer enn 100 spesifikke punkter.

Øreakupunkturen hviler også på ideen om at hele organismen med dens forskjellige deler og funksjoner kan gjenfinnes, avleses og manipuleres på ett sted. Denne tanken fins mellom annet i soneterapien og dens ECIWO-biologi. Utøvere av behandlinger som bygger på dette, omtaler gjerne behandlingene sine som bioholografiske.

Ved siden av akupunktur-lærens sykdomsforståelse og forklaring av virkemåte med meridianer, livsenergi og akupunkter, forklarer noen tilhengere av øreakupunktur spørsmålet om virkemåte ved å gi en nevrofysiologisk forklaring: De mener at stimulering av øret gir nerveimpulser til det autonome nervesystem og styringen av kretsløp, åndedrett, fordøyelsessystem og det endokrine (indre sekresjon) system.

Ifølge tilhengerne brukes metoden som forebyggende, ved stress, ved avvenning av for eksempel tobakk, alkohol eller narkotika, som smertelindring, ved pustevansker, fordøyelses- og underlivsproblemer, vektreduksjon og regulering av appetitt, bihuleproblemer og migrene. Det er kjent at øreakupunktur eksisterer både som separat behandling og at den gis i kombinasjon med andre.

At en behandling har mange kjente bruksområder eller er forsket på, er ikke det samme som at behandlingen kan regnes som trygg eller at den har støtte i vitenskapen for effekt. Naturvitenskapen støtter ikke ideen om at hele organismen er tilstede og kan avleses og manipuleres på ett sted i kroppen. Den støtter ikke ideen om at øreakupunktur fremmer kroppens selvhelbredende evner. Vitenskapen støtter heller ikke ideene om meridianer, akupunkter og energistrøm/ blokkeringer. Selv om det foreligger noe forskning som viser at det fins mange nerver i øret, støttes ikke ideen om  en sammenheng mellom akupunktur-stimulering av øret og kroppslige funksjoner.

Kilder

 

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: