NAFKAM undersøker bransjens selvjustis ved alternativ behandling av barn

Tidligere i år ble det stor debatt om hva som kan skje når foreldre velger å prøve alternativ behandling for sine barn. Barn tar ikke sine behandlingsvalg selv, og er derfor en sårbar gruppe.

- Derfor mener vi at dette bør undersøkes nærmere, slik at vi i neste omgang kan gi gode råd til både foreldre, behandlere og myndigheter, sier informasjonssjef Ola Lillenes ved NAFKAM.

Én av brikkene i dette puslespillet er kunnskap om de alternative behandlernes egne regler og rutiner ved behandling av barn. Den organiserte delen av bransjen representerer trolig størsteparten av de alternative behandlere som nordmenn oppsøker.

Derfor har NAFKAM nå sendt ut en undersøkelse til landets forbund for alternative behandlere. Den har som mål å kartlegge hvordan alternativ behandling blir utført på barn. Undersøkelsen vil gi klarhet i hvilke helseproblemer barna kommer med, foreldrenes ønsker og mål for behandlingen, og hvilke metoder og verktøy behandlerne tar i bruk for å undersøke og behandle barn.

- Vi ønsker blant annet å få vite om barna har vært innom helsetjenesten før de startet alternativ behandling, sier Lillenes.

- Skaper gode diskusjoner i bransjen

Mona Solberg er styremedlem og nestleder for ca. 600 akupunktører i Akupunkturforeningen, og er positiv til undersøkelsen: 

- Undersøkelsen er viktig fordi den setter søkelyset på behandling av barn, og sørger for at foreninger tar en ny gjennomgang av sine retningslinjer for behandling av barn. Denne undersøkelsen kan gjøre foreldre mer bevisste på å undersøke hvilken kompetanse behandleren har, og alltid oppsøke fastlege først, sier hun.

Akupunkturforeningen er opptatt av å ta hensyn til sine yngste pasienter, og anbefaler akupunktører med tilleggsutdannelse i barneakupunktur. Blant annet innebærer dette bruk av korte og få nåler, som kun står en liten stund under huden.

- Ingen ønsker å gjøre dem noe vondt, og det er ikke smertefullt, sier Solberg.

Anders R. Jensen leder om lag 700 massører i Norges Massasjeforbund, og mener at det er all grunn til å ha ekstra oppmerksomhet rundt behandling av barn:

- Massasje er en snill behandlingsform, med få rapporterte skader. Det er likevel avgjørende viktig å ivareta profesjonalitet, etikk og god kommunikasjon i all kontakt med pasientene. Pasientene tar av seg klærne når de blir behandlet, og det er viktig å ha bevissthet rundt at de da er ekstra sårbare. Vi vurderer å kreve politiattest for de som søker seg inn på fagskolene, for å øke pasientsikkerheten.

Jensen mener at undersøkelsen er et godt bidrag til å bevisstgjøre og kartlegge bransjen:

- Den bidrar til å sette fokus på barn som mottar helserettet behandling. Det kan være aktuelt for oss å ta med spørsmål om behandling av barn i fremtidige medlemsundersøkelser for å få mer kunnskap om hvor mange av våre medlemmer som behandler barn, og årsaken til at barna kommer til behandling. Vi har foreløpig ikke hatt dette som et spesifikt tema, så dette trenger vi mer kunnskap om.

Foreldre har et særlig ansvar

NAFKAMs generelle råd er at foreldre som vurderer å prøve alternativ behandling på sine barn, bør være oppmerksomme på at de har et særlig ansvar når de gjør helsevalg på vegne av barna sine. Foreldrene kan ikke forutsette at den alternative behandleren har den nødvendige kompetansen til å vurdere barnas helseproblem, stille diagnose, og gi tilstrekkelig behandling, og foreldre må derfor selv vurdere sikkerheten nøye.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: