NAFKAM-direktør mener kostholdsråd kan skade pasientsikkerheten

Er særlig kritisk til aktører som hevder at kosthold kan brukes til å gjøre kreftpasienter friske.

Image
Ulike grønnsaker. Foto hentet fra Colourbox.com

- Det er hittil lite vitenskapelig dokumentasjon for at spesielle dietter eller annen kostholdsendring kan kurere kreft. Det sier NAFKAM-direktør og lege, Vinjar Fønnebø. Han er kritisk til at flere aktører, både nasjonalt og internasjonalt, hevder at kosthold kan brukes for å gjøre kreftpasienter friske.

– Det kan se ut til å være en sammenheng mellom enkelte kostholdsvaner og utvikling av enkelte krefttyper, men denne sammenhengen er trolig svakere enn tidligere antatt. Ut fra det vi vet i dag er det derimot ingen grunn til å tro at spesielle dietter eller annen kostholdsendring i seg selv kan gjøre kreftpasienter friske. Likevel finnes det mange råd og dietter på markedet, som hevdes å kunne bidra til å helbrede kreft. Dette kan utgjøre en fare for pasientenes sikkerhet, sier Fønnebø. Om kostholdsendringer kombinert med stråling og cellegift kan bidra positivt er fremdeles ikke klart.

Dårlige råd kan koste dyrt

Fønnebø sier at diettene som tilbys som oftest ikke er farlige i seg selv, men at det kan være en indirekte fare ved rådene som gis.

- Vi ser en del eksempler på at disse diettene hevdes å virke bedre enn annen kreftbehandling, og at det derfor anbefales at man fravelger konvensjonell medisinsk behandling. Dette medfører som oftest alvorlig risiko.

Bidrar til et mangelfullt kosthold

Fønnebø viser også til Helsedirektoratets kosthåndbok: som bekrefter at de alternative kreftkurene kan bidra til å forverre helsetilstanden til pasientene:«Kosthold ved ulike diagnoser og sykdommer»,

- Det finnes mange alternative dietter som påstås å kunne ha kurerende effekt. Felles for disse er at de ofte er basert på matvarer som er lite energitette, samt at de ofte utelater store og viktige matvaregrupper. Dette bidrar til et mangelfullt kosthold som gjør det enda vanskeligere for pasienten å opprettholde vekt og ernæringsstatus.

Forskere samlet kunnskap om kreftdietter: ingen virker

En gruppe tyske forskere har samlet og vurdert studier av de mest brukte og omtalte kreftdiettene, slik som Gersonterapi, Budwig-, lavkarbo- og ketogen-dietten. Kunnskapsoppsummeringen har som mål å gjøre det lettere for helsepersonell å veilede kreftpasienter som ønsker å prøve alternative kreftdietter. Tilsammen 13 dietter ble vurdert. Forskerne fant ingen dokumentasjon for at noen av diettene hadde effekt mot kreft.

Her finner du informasjon

Nafkam.no har informasjon om kjente alternative kreftdietter under våre temasider om kreft.

NAFKAM drifter også som er et nettsted myntet på helsepersonell, CAM Cancer, hvor man kan få forskningsbasert informasjon om kreft og alternativ behandling, og deriblant slike kreftdietter.

Ingen av kurene som er omtalt på disse nettstedene har solid vitenskapelig dokumentasjon, verken som forebyggende eller behandling mot kreft. Derimot er det en del risikoer som knyttes særskilt til de ulike diettene, i tillegg til de nevnte risikoene som gjelder bruk av kreftdietter generelt.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: