Behandling

Cannabis og cannabinoider ved kreft

9. oktober 2020
Produkter av cannabis og cannabinoider, både til rekreasjon og til medisinsk bruk, er ulikt regulert fra land til land. Lovlig bruk i Norge betinger resept fra lege. Alle andre former for bruk reguleres av narkotikalovgivningen.
Behandling

Haibrusk ved kreft

15. september 2020
Haibrusk er et kosttilskudd laget av brusk fra to haiarter.
Behandling

Spirulina ved kreft

15. september 2020
Spirulina markedsføres ofte som "supermat" og som et kosttilskudd som hevdes å kunne ha gunstig effekt på immunforsvaret.
Behandling

Ukrain (svaleurt) ved kreft

15. september 2020
Ukrain er et produkt basert på ekstrakt av planten Chelidonium majus L (svaleurt). I Norge er dette klassifisert som reseptpliktig legemiddel.
Behandling

Propagermanium ved kreft

15. september 2020
Organiske germaniumforbindelser, som blant annet propagermanium, har høy risiko for å være forurenset og kan følgelig forårsake flere alvorlige bivirkninger.
Behandling

PC-SPES ved kreft

14. september 2020
Det opprinnelige PC-SPES ble trukket fra markedet da det var forurenset av reseptbelagte legemidler. Erstatningsprodukter finnes, men det er knyttet bekymring til både bivirkninger og innhold.
Behandling

Noni ved kreft

11. september 2020
Fruktjuice av planten noni hevdes å være gunstig for flere medisinske formål. Det mangler imidlertid forskning både på effekt og sikkerhet til å kunne si om planten kan ha noen av de påståtte egenskapene.
Behandling

Ornish-programmet ved kreft

11. september 2020
I Ornish-programmet fremmes tanken om at diett og livsstil kan hemme utviklingen av prostatakreft i et tidlig stadium. Det mangler solid dokumentasjon som støtter påstanden.
Behandling

Makrobiotisk diett ved kreft

11. september 2020
Makrobiotisk diett er i hovedsak et vegetarisk kostregime som hevdes å kunne forebygge eller behandle kreft. I sin strengeste form kan regimet forårsake underernæring.
Behandling

Maitake ved kreft

11. september 2020
Maitake er en næringsrik sopp som vokser vilt spesielt i nordlige deler av Japan, men også i tempererte skoger i Asia, Europa og østre del av Nord-Amerika.
Behandling

Gerson-terapi ved kreft

8. september 2020
Gerson-terapien er et svært strengt behandlingsregime som hevdes å være nyttig mot kreft og andre sykdommer. Metoden mangler dokumentasjon for effekt og er forbundet med betydelige risikomomenter.
Behandling

Insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft

8. september 2020
I insulinpotenseringsterapi (IPT) hevdes det blant annet at insulin som supplement til vanlig cellegiftbehandling kan forsterke effekten av behandlingen, samt redusere bivirkninger. Det er flere bekymringer knyttet til metoden.
Behandling

Essiac ved kreft

7. september 2020
Essiac markedsføres på Internett som en alternativ kreftbehandling, men det mangler forskning som støtter en slik teori. Derimot er urteblandingen forbundet med risiko for betydelige bivirkninger.
Behandling

Katteklo ved kreft

7. september 2020
Klatreplanten Katteklo har vært benyttet i tradisjonell folkemedisin mot flere medisinske formål, også kreft, men forskning har ikke påvist reell effekt.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: