Fra sjefsstolen: Hvor står vi mot slutten av 2020?

NAFKAMs leder deler sine tanker om dette spesielle året, og hvor vi går videre.

Image
Miek Jong med sin hund på brygga. Foto: Privat.

Når vi nå nærmer oss 2021, er det tid for å reflektere over året som har vært. Hvor står NAFKAM i 2020, og hva har vi fått til i år?

Fra juli til september gjorde vi en nettbasert undersøkelse blant våre målgrupper og interessenter. Målet med denne var å få tilbakemelding på våre nåværende aktiviteter og fokusområder, og å samle innspill til vår nye strategiske plan i årene som kommer.

Mens vi selv har gjort en grundig analyse av vår nåværende posisjon og aktiviteter, burde svaret på spørsmålet i tittelen virkelig gis av våre interessenter, menneskene og de forskjellige gruppene vi er til for. Det var derfor godt å se at ikke mindre enn 166 ga oss tilbakemelding ved å svare på undersøkelsen vår. Disse representerte et bredt spekter av våre målgrupper i det norske samfunnet: brukere av alternativ behandling, pasientorganisasjoner, forskjellige typer helsearbeidere og deres yrkesforbund, samt offentlige organer.

Hva sier så våre interessenter?

De sier at vi i NAFKAM gjør mer eller mindre det vi skal og bør gjøre. Flertallet (73%) ser ikke noe behov for at vi tar opp andre oppgaver enn vi har for øyeblikket. De sier tydelig at vi bør fortsette å forske på alternativ behandling (88%), overvåke sikkerheten ved alternativ behandling (86%), gi informasjon om alternativ behandling via NAFKAM.no (85%), og at vi gjør undersøkelser blant den norske befolkningen eller spesifikke grupper (81%) for å få mer innsikt i befolkningens bruk av alternativ behandling.

Ytterligere oppgaver for NAFKAM som ble foreslått, var blant annet å drive et rapporteringssystem om bivirkninger av alternativ behandling, å gi undervisning om alternativ behandling for helsefagstudenter og yrkesaktivt helsepersonell, samt å ta i bruk andre kanaler enn internett for å informere publikum om alternativ behandling.

Av våre nåværende satsingsområder, anser de fleste respondentene pasientsikkerhet som å ha stor betydning (93%). Fokus på forskning og informasjon om alternativ behandling for kroniske smerter og kreft virket også å være av stor betydning for de fleste (73-85%). Nye områder som interessentene foreslo at vi bør fokusere på, er blant annet psykiske problemer, allergier og autoimmune sykdommer.

Rom for forbedring

Selv om det er betryggende å lese at oppgavene og aktivitetene våre er i tråd med hva interessentene våre forventer av oss, ga de oss også kritiske tilbakemeldinger. Dette vil hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre. Vi anbefales å operere mer transparent eller gjennomsiktig, å være tydeligere om vår rolle og ansvar, og å være mer synlige på nasjonalt nivå.

Våre interessenter oppfordrer oss også til å øke deltakelsen til pasienter, behandlere og helsepersonell i aktivitetene våre. De ser også behovet for utvikling og forbedring av navigasjonen på nettstedet NAFKAM.no, og at vi bør inkludere forskning på alternativ behandling fra andre nivåer enn fra systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Tilbakemeldingene fra de som svarte har bidratt i utviklingen av disposisjonen for vår strategiske plan 2021-2025. Denne ble i høst presentert og diskutert i NAFKAMs fagråd. For tiden skriver vi ut innholdet i planen, og tar sikte på å publisere den strategiske planen og et sammendrag av undersøkelsen blant målgruppene i løpet av januar 2021.

2020 - et turbulent år

Jeg har nå vært ved NAFKAM i ni måneder, og ser tilbake på det som har vært et ganske turbulent år. COVID-19-pandemien påvirket våre aktiviteter sterkt. Vi måtte utsette flere planlagte studier i år, men pandemien påvirket faktisk også det vi har gjort.

Blant disse kan jeg nevne en undersøkelse av innvirkningen av COVID-19 på klinisk praksis og situasjon blant norske alternative behandlere; samt en tverrsnittsundersøkelse av bruken av alternativ behandling i den norske, svenske og nederlandske befolkningen i pandemiens tre første måneder.

Det vi foreløpig kan si, er at bare en veldig liten prosentandel oppga å ha brukt alternativ behandling for å forebygge eller behandle COVID-19-relaterte symptomer. Dette viser at folk ikke har urealistiske håp eller oppfører seg irrasjonelt når det gjelder bruk av alternativ behandling i møte med pandemien.

Alternativ behandling fremdeles et aktuelt tema

I 2020 var alternativ behandling ofte tilstede i media og samfunnsdebatten. Blant de mest diskuterte temaene var forslaget om merverdiavgift for registrerte behandlere; Lightning Process ved CFS / ME, og alternativ behandling eller ikke for barn.

Vi har for 2020 registrert minst 145 henvisninger til NAFKAM og våre data i media, artikler, blogginnlegg, magasiner med mer. Så langt i år har vi publisert 14 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner. Vi bidro aktivt via flere høringer og som konsulent for Fylkesmannen/ Helsetilsynet.

Våre hovedpoenger har vært at eventuelle endringer i reguleringen av feltet bør avgjøres på basis av fakta og kunnskap, og at pasientsikkerheten innen alternativ behandling generelt og i stor grad avhenger av utøvernes kunnskap og forståelse av kropp, sykdom og helse.

Vi har en voksende gruppe tilhengere i sosiale medier, som i år 2020 passerte totalt 3.500 personer. Vi anser det som viktig å holde aktiv dialog med befolkningen. Sosiale medier er en fin kanal til dette, og for folk til å lett holde seg oppdatert om oss og feltet. Pr midten av desember har vi hatt over 143.000 besøkende på våre nettsteder, som til sammen har lest over 144.000 artikler hos oss. I en tid med mye sensasjonspreget og tvilsom informasjon på helsemarkedet, syns vi dette er bra.

Hjemmekontor igjen

På grunn av COVID-19-pandemien startet jeg mine første to måneder på NAFKAM med å jobbe fra vårt svenske hjem. Etter å ha vært på plass på NAFKAM-kontoret i Tromsø i fem måneder, fikk vi beskjed om å jobbe fra hjemmekontoret igjen de siste to månedene i år.

Herfra tar jeg meg tid til en daglig lunsjtur med hunden min til sjøen, for å reflektere over jobb og å fange det siste dagslyset før det blir borte.

Fra mørket ser jeg frem til sollyset i 2021, koronavaksinasjonen og en tid der vi igjen kan møtes på nært hold og gi en klem. God jul til dere alle – vi sees igjen i det nye året!

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: