Ernæringsterapi (Ortomolekylær medisin)

Alternativmedisinsk ernæringsterapi kalles også ortomolekylær medisin eller ernæringsmedisin.
Image
Bilde av epler og salat, tabletter og tablettbokser
  • Utøvere av alternativmedisinsk ernæringsterapi gir kostholds- og livsstilsveiledning, og mener at vi både i det daglige og i kurering av helseproblemer trenger langt større doser av næringsstoffer enn det myndighetene anbefaler. Dette søker de å løse ved å anbefale høy bruk av kosttilskudd. 
  • Ut fra våre kriterier finnes det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at slik ernæringsterapi generelt virker.
  • Våre kilder fraråder flere grupper å bruke slik ernæringsterapi. De viser også til at det er flere grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk. Alternativmedisinsk ernæringsterapi kan gi bivirkninger, påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd, og påvirke resultatet av medisinske prøver.

I februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system virker.

Alle som vil, kan kalle seg ernæringsterapeut og praktisere metoden uten krav til utdanning. Legg spesielt merke til at "Klinisk ernæringsfysiolog" er en beskyttet tittel forbeholdt autorisert helsepersonell. Eventuell utdanning i alternativ ernæringsterapi eller annen alternativ behandling, gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som det autorisert helsepersonell har.

Det finnes svært mange kosttilskudd og næringsstoffer på markedet. Mange av dem foreslås ofte innen ernæringsmedisin/ ortomolekylær medisin.

Man kan ikke gi noen felles uttalelse om sikkerhet ved ernæringsterapi generelt, men man vet at flere slike produkter kan gi ulike bivirkninger i seg selv. Det er kjent at en del kan påvirke effekten av andre tilskudd eller medisiner, samt resultatet av ulike medisinske prøver.

Det regnes som trygt å bruke kosttilskudd og næringsstoffer innenfor de oppgitte grenser og i tråd med pakningsvedlegget. Men, alle stoffer kan potensielt være giftige, dersom dosene blir høye nok. Brukt som høydoser, kan ethvert stoff som vanligvis regnes som ufarlig bli helseskadelig. Å følge ernæringsterapeuters råd om megadoser kan dermed medføre slik risiko.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før planlagt operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Ved hjelp av samtale, samt blod- og urinprøver, mener alternativmedisinske ernæringsterapeuter at de kan avdekke biokjemiske ubalanser hos klienten. De mener at sykdom og plager skyldes under- eller overskudd av visse stoffer som man har fått i seg gjennom mat og drikke. Basert på dette, anbefaler de det de mener er et optimalt tilskudd av kosttilskudd (vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer), som skal motvirke slike ubalanser.

Det er kjent at slik ernæringsterapi tilbys av biopater, ernæringsterapeuter, naturopater og enkelte leger.

Ved hjelp av samtale, samt blod- og urinprøver, mener ernæringsterapeuten at han kan avdekke det han kaller biokjemiske ubalanser hos klienten. 

I følge norske helsemyndigheter vil de fleste få de næringsstoffer man trenger gjennom et sunt og variert kosthold. Dette er de alternative ernæringsterapeutene uenige i. De hevder at dagens jordbruksprodukter har et lavere næringsinnhold enn tidligere, og at dette skyldes kunstgjødsel, plantevernmidler, vekstfremmende midler, genetisk foredling med mere. Skal du oppnå helsemessig effekt av næringsstoffer, mener de derfor at du må få tilført disse gjennom kosttilskudd – gjerne i doser opptil 100 ganger den anbefalte dagsdosen.

Undersøkelser av norske jordbruksvarer støtter ikke påstandene om nedgang i matvarenes næringsinnhold. De alternative ernæringsterapeutenes anbefalinger av såkalte megadoser av kosttilskudd, er ikke i tråd med myndighetenes retningslinjer for bruk av kosttilskudd, og kan medføre risiko.

Alternativ ernæringsterapi bygger også på en teori om at de fleste ikke-smittsomme sykdommer og helseplager skyldes en kombinasjon av feilernæring, belastende livsstil (stillesitting, stress osv), skadelig miljø (luftforurensning, urent vann, jordstråling osv) og arvelige disposisjoner.

Terapeutene mener derfor at det å endre livsstil, også kan bremse sykdomsforløp, dempe symptomer, eller helbrede sykdommer. Det er enighet om at livsstilsendringer kan være helsebringende for mange kjente helseplager - men ikke alle som alternative ernæringsterapeuter hevder.

Andre navn

Ernæringsmedisin, ortomolekylær medisin, biologisk medisin, funksjonell medisin, megavitaminterapi, vitamin- og mineralterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi, nutrition therapy, orthomolecular therapy

Flere av lenkene under fører til eksterne sider hvor vi har hentet informasjon.

Les også 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: