Ernæringsterapi (Ortomolekylær medisin)

Alternativmedisinsk ernæringsterapi fokuserer på høy bruk av kosttilskudd for å forebygge og kurere sykdom.
Image
Bilde av epler og salat, tabletter og tablettbokser

Utøvere av alternativmedisinsk ernæringsterapi gir kostholds- og livsstilsveiledning, og mener at vi både i det daglige og i kurering av helseproblemer trenger langt større doser av næringsstoffer (vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyrer, fettsyrer, makronæringsstoffer og andre naturlig forekommende, metabolsk aktive stoffer) enn helsemyndighetene anbefaler.

Begrepet "ortomolekylær medisin" tilskrives kjemikeren og nobelprisvinneren Linus Pauling. Han mente at en rekke sykdommer og helseproblemer skyldtes molekylære ubalanser, som han kunne identifisere utfra et bredt spekter av testing og pasientens individuelle biokjemi. Ubalansene skyldtes ifølge Pauling under- eller overskudd av visse næringsstoffer. Basert på dette, anbefales pasienten så et optimalt tilskudd av kosttilskudd (vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer) som skal motvirke slike ubalanser og gjenopprette det optimale miljøet i kroppen. Det optimale tilskuddet er ofte mye høyere enn den anbefalte maksimale dagsdosen

Pauling utviklet opprinnelig sin ortomolekylære medisin for behandling og forebygging av psykiatriske sykdommer, så som niacin ved schizofreni; men også intravenøs vitamin C ved kreft og sepsis, vitamin B6 for autisme, sink for spiseforstyrrelser, med flere.

I følge norske helsemyndigheter vil de fleste få de næringsstoffer man trenger gjennom et sunt og variert kosthold. Forkjempere for ortomolekylær medisin mener ofte at dagens jordbruksprodukter har et lavere næringsinnhold enn tidligere, og at dette skyldes kunstgjødsel, plantevernmidler, vekstfremmende midler, genetisk foredling med mere. Skal du oppnå helsemessig effekt av maten du spiser, mener de derfor at du må få tilført mer næring gjennom kosttilskudd – gjerne i doser opptil 100 ganger den maksimale dagsdosen.

Undersøkelser av norske jordbruksvarer støtter ikke påstandene om nedgang i matvarenes næringsinnhold. Anbefalingene av såkalte megadoser av kosttilskudd er ikke i tråd med myndighetenes retningslinjer for bruk av kosttilskudd, og kan medføre risiko.

Ortomolekylær medisin bygger også på en teori om at de fleste ikke-smittsomme sykdommer og helseplager skyldes en kombinasjon av feilernæring, belastende livsstil (stillesitting, stress osv), skadelig miljø (luftforurensning, urent vann, jordstråling osv) og arvelige disposisjoner. Terapeutene mener derfor at det å endre livsstil, også kan bremse sykdomsforløp, dempe symptomer, eller helbrede sykdommer. Det er enighet om at livsstilsendringer kan være helsebringende for mange kjente helseplager - men ikke alle som disse mener.

I januar 2024 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskningen på ortomolekylærmedisin som system. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid nok vitenskapelig dokumentasjon til å kunne si om slik behandling har effekt eller ikke.

Kosttilskudd er generelt ikke ment å virke som medisin eller å erstatte et variert kosthold, kun til å supplere det. Det regnes som trygt å bruke kosttilskudd og næringsstoffer innenfor de oppgitte grenser og i tråd med pakningsvedlegget. Men, alle stoffer kan potensielt være giftige dersom dosene blir høye nok. Bruk av kosttilskudd i høyere doser enn angitt i pakningsvedlegget frarådes derfor.

Bruk av kosttilskudd for å kurere eller motvirke et helseproblem istedetfor virksom og nødvendig behandling kan også medføre forverring av helsetilstanden. Noen tilskudd kan også gi bivirkninger i seg selv. Andre kan påvirke effekten av andre tilskudd eller medisiner som man bruker, samt resultatet av ulike medisinske prøver.

Alle som vil, kan kalle seg ernæringsterapeut og praktisere ernæringsterapi/ortomolekylær medisin uten krav til utdanning. Legg spesielt merke til at "Klinisk ernæringsfysiolog" er en beskyttet tittel forbeholdt autorisert helsepersonell. Eventuell utdanning i alternativ behandling, gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som det autorisert helsepersonell har.

Direktoratet for medisinske produkter, oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før planlagt operasjon.

Andre navn

Ernæringsmedisin, ortomolekylær medisin, biologisk medisin, funksjonell medisin, megavitaminterapi, vitamin- og mineralterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi, nutrition therapy, orthomolecular therapy

Generelle forsiktighetsregler

Kilder

Søk i januar 2024 etter oppsummert forsking i PubMedThe Cochrane LibraryWeb of ScienceEmbase og CAM-Cancer, samt etter informasjon i Natural Medicines og Drugs and Lactation Database (LactMed)

 

    NAFKAM -

    Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

    Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

    Les mer om NAFKAM

    Andre nettsteder fra NAFKAM: