Ernæringsterapi | NAFKAM

Ernæringsterapi

Artikkelen inkluderer ortomolekylær medisin og ernæringsmedisin.
  • Utøvere av alternativ ernæringsterapi gir kostholds- og livsstilsveiledning, og mener at vi både i det daglige og i kurering av helseproblemer har behov for langt større doser av næringsstoffer enn det myndighetene anbefaler.
  • Ut fra våre kriterier finnes det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at slik ernæringsterapi generelt virker.
  • Våre kilder fraråder flere grupper å bruke slik ernæringsterapi. De viser også til at det er flere grupper som må utvise forsiktighet ved bruk. Ernæringsterapi kan gi bivirkninger, påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd, og påvirke resultatet av medisinske prøver.
Virker det?

16. februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system virker.

Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg ernæringsterapeut og praktisere metoden uten krav til utdanning (NB: Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel forbeholdt spesielt utdannet helsepersonell). Eventuell utdanning i alternativ ernæringsterapi eller annen alternativ behandling, gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som klinisk ernæringsfysiolog og annet autorisert helsepersonell har.

Det finnes svært mange kosttilskudd og næringsstoffer på markedet. Mange av dem er vanlige innen ernæringsmedisin/ ortomolekylær medisin.

Man kan ikke gi noen felles uttalelse om sikkerhet ved ernæringsterapi generelt, men man vet at flere slike produkter kan gi ulike bivirkninger i seg selv. Det er kjent at en del kan påvirke effekten av andre tilskudd eller medisiner, samt resultatet av ulike medisinske prøver.

Stoffene kan potensielt være giftige, dersom dosene blir høye nok. Brukt som høydoser, kan ethvert stoff som vanligvis regnes som ufarlig bli helseskadelig. Å følge ernæringsterapiens råd om megadoser kan medføre slik risiko.

Det regnes som trygt å bruke kosttilskudd og næringsstoffer innenfor de oppgitte grenser og i tråd med pakningsvedlegget.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før planlagt operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Det er kjent at behandlingen tilbys av biopater, ernæringsterapeuter, naturopater og enkelte leger.

NB: En ernæringsterapeut er ikke det samme som en klinisk ernæringsfysiolog, som er en beskyttet tittel. Kliniske ernæringsfysiologer har autorisasjon som helsepersonell, og arbeider ofte innenfor det offentlige helsevesenet.

Utøvere av alternativ ernæringsterapi gir kostholds- og livsstilsveiledning, og har et særskilt fokus på kosttilskudd for å forebygge eller kurere helseproblemer.

Ved hjelp av samtale, samt blod- og urinprøver, mener ernæringsterapeuten at han kan avdekke det han kaller biokjemiske ubalanser hos klienten. Han mener at sykdom og plager skyldes under- eller overskudd av visse stoffer. Basert på dette, anbefaler han det han mener er et optimalt tilskudd av vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer for å motvirke ubalanse.

I følge norske helsemyndigheter vil de fleste få de næringsstoffer man trenger gjennom et sunt og variert kosthold. Dette er de alternative ernæringsterapeutene uenige i. De hevder at dagens jordbruksprodukter har et lavere næringsinnhold enn tidligere, og at dette skyldes kunstgjødsel, plantevernmidler, vekstfremmende midler, genetisk foredling med mere.

Skal du oppnå helsemessig effekt av næringsstoffer, mener slike ernæringsterapeuter at du må få tilført disse gjennom kosttilskudd – gjerne i doser opptil 100 ganger den anbefalte dagsdosen.

Undersøkelser av norske jordbruksvarer støtter ikke påstandene om nedgang i matvarenes næringsinnhold. De alternative ernæringsterapeutenes anbefalinger av såkalte megadoser av kosttilskudd, er ikke i tråd med myndighetenes retningslinjer for bruk av kosttilskudd, og kan medføre risiko.

Alternativ ernæringsterapi bygger også på en teori om at de fleste ikke-smittsomme sykdommer og helseplager skyldes en kombinasjon av feilernæring, belastende livsstil (stillesitting, stress osv), skadelig miljø (luftforurensning, urent vann, jordstråling osv) og arvelige disposisjoner.

Terapeutene mener derfor at det å endre livsstil, også kan bremse sykdomsforløp, dempe symptomer, eller helbrede sykdommer. Det er enighet om at livsstilsendringer kan være helsebringende for mange kjente helseplager - men ikke alle som alternative ernæringsterapeuter hevder.

Andre navn: ernæringsmedisin, ortomolekylær medisin, biologisk medisin, funksjonell medisin, megavitaminterapi, vitamin- og mineralterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi

Engelske navn: nutrition therapy, orthomolecular therapy

Kilder

Les også 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: