Akupunktur ved postoperativ kvalme hos barn

Dette er en oppfølging av studien om akupunktur/akupressur på postoperativ kvalme hos barn, en dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie: The effect of acupuncture for alleviation of postoperative nausea, vomiting, and pain in children: The implications of parental attitudes and expectations (clinicaltrials.gov).

Forskning har vist at akupunktur kan redusere postoperativ kvalme og oppkast (postoperative nausea and vomiting, PONV) og smerter. Behandlingen har minimale bivirkninger og er billig i bruk.

Problemstillinger dette gradarbeidet vil omhandle er effekt av akupunktur ved PONV i behandlings- og kontrollgruppe og hvorvidt foreldrenes forventinger til behandlingen påvirker resultatet (placeboeffekt).

Datainnsamlingen startet i september/oktober 2012 ved tre private øre- nese- halsklinikker i Osloområdet og beregnes ferdig i juni 2013.

Arne Johan Norheim var prosjektleder og veileder (uit.no) for stipendiat Ingrid Liodden. 

Bakgrunn

Postoperativ kvalme og oppkast (PONV) er en komplikasjon etter kirurgi som kan gi både psykiske og fysiske besvær. I tillegg til å forårsake stress og ubehag hos pasienten, øker risikoen for blant annet smerter og blødninger.

Rundt 9 000 barn gjennomgår tonsillektomi/adenotomi årlig i Norge, og forekomsten av PONV er så mye som opp til 90 %. Det blir brukt flere ulike kvalmestillende medikamenter, men de er bare delvis effektive og har en rekke uønskede bivirkninger og er kostbare. Det vil derfor være interessant å utforske en ikke-medikamentell behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: