Tall og fakta

NAFKAMs befolkningsundersøkelse

23. februar 2023

Annethvert år gjør NAFKAM en undersøkelse av nordmenns bruk av alternativ behandling og kosttilskudd.

Tall og fakta

Utviklingen i befolkningens bruk fra 2012-

20. februar 2023

Hvordan utvikler den norske befolkningens bruk av alternativ behandling og kosttilskudd seg over tid? Hvordan utvikler kostnadene og helsesituasjonen deres seg?

Tall og fakta

NAFKAM-undersøkelsen 2016

10. januar 2023

Denne utgaven av undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI i månedsskiftet november/ desember 2016. Den gav oss kunnskap fra telefonintervjuer med totalt 1011 innbyggere i alderen 15 år og eldre.

Tall og fakta

NAFKAM-undersøkelsen 2022

10. januar 2023

Denne utgaven av NAFKAMs befolkningsundersøkelse ble gjennomført av Norstat i månedsskiftet november/desember 2022.

Tall og fakta

NAFKAM-undersøkelsen 2020

1. april 2022

Denne utgaven av undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra NAFKAM i månedsskiftet november/desember 2020.

Tall og fakta

NAFKAM-undersøkelsen 2018

26. juni 2019

Denne utgaven av undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI i månedsskiftet november/ desember 2018, og brakte data fra fra telefonintervjuer med totalt 1000 innbyggere i alderen 16 år og eldre.

Tall og fakta

Helsepolitisk barometer 2017

20. desember 2017

Helsepolitisk barometer er en uavhengig, årlig undersøkelse i et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: