Helsepolitisk barometer 2017

Helsepolitisk barometer er en uavhengig, årlig undersøkelse i et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen. Undersøkelsen som har som formål å kartlegge den norske befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Det er analysefirmaet Kantar TNS som gjennomfører undersøkelsen og sammenfatter resultatene. Spørsmålene utarbeides av en rekke deltakende instanser, organisasjoner og bedrifter. Resultatene fra undersøkelsen presenteres for Helse- og omsorgskomiteen, med kommentarer fra de deltakende institusjonene og påfølgende debatt.

2017 var andre gang undersøkelsen ble gjennomført. NAFKAMs spørsmål var som følger:

Les mer om Helsepolitisk barometer 2017:

Du kan også søke på internett med emneknaggen #helsepolitikk, etter forskjellige innlegg knyttet til resultatene.

All infografikk finnes i vårt bibliotek hos Infogram. Vi ber om at vi krediteres ved bruk.

Les spørsmålene NAFKAM stilte.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: