Rød gjæret ris

Rød gjæret ris må ikke forveksles med naturlig rød ris.
Image
Bilde av skål med rød suppe med røde riskorn
Foto: Colourbox.com

Rød gjæret ris (Red Yeast Rice, Monascus purpureus) er naturlig hvit ris som har blitt gjæret med soppen Monascus purpureus.

Rød gjæret ris har tradisjonelt hatt mange brukshensikter. Mest kjent er kanskje å forsøke å senke kolesterol.

Innholdet av lovastatin og risikoen ved dette stoffet, gjør at preparater av rød gjæret ris kun er tilgjengelig på godkjenningsfritak i Norge. 

NB!

Rød gjæret ris må ikke forveksles med naturlig rød ris, som dyrkes blant annet i områder i Sør-Frankrike og Nord-Italia.

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Ved farmasøytisk framstilling dyrkes gjærsoppen Monascus purpureus på ris under nøye kontrollerte forhold. Dette øker risens konsentrasjon av statiner (Store medisinske leksikon), deriblant lovastatin. Dette er stoffer som senker kolesterol og triglyserider (Store medisinske leksikon) i blodet, og de brukes i vanlige legemidler ment for å redusere kolesterol. Av disse grunner mener man også at rød gjæret ris har slike egenskaper.

I januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskningen på rød gjæret ris ved ulike tilstander:

  • Har muligens effekt: HIV/AIDS-relatert forstyrrelse i lipidstoffskiftet (dyslipidemi), hjerte-kar-sykdommer, forebygging, hyperlipemi (høyt fettinnhold i blodet).
  • Har muligens ikke effekt: Høyt blodtrykk
  • Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på rød gjæret ris, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder rød gjæret ris brukt ved diabetes og fettlever (ikke-alkoholisk, NAFLD).

Likt andre statiner (Store medisinske leksikon), hemmer lovastatin produksjonen av det såkalt gode kolesterolet i leveren. Personer med nedsatt leverfunksjon, leverskade eller unormale testresultater på leverfunksjon, frarådes derfor å bruke rød gjæret ris.

Gravide frarådes å spise rød gjæret ris, fordi lovastatin kan medføre risiko for misdannelse på skjelettet hos fostre. Også ammende frarådes bruk, da det mangler vitenskapelig dokumentasjon på sikkerheten for denne gruppen.

Bruk av rød gjæret ris ser ut til å være trygt for normalt friske voksne, men sikkerheten er ikke godt nok dokumentert til at medisinsk bruk kan anbefales for folk flest. Innholdsstoffet lovastatin kan gi samme bivirkninger som statiner generelt (se avsnittet om bivirkninger under).

Vår kilde påpeker også at innholdet av statiner kan variere mellom ulike produkter av rød gjæret ris: Preparater med høyt innhold av statiner kan øke risikoen for bivirkninger og interaksjoner.

Farmasøytisk framstilling av rød gjæret ris overvåkes nøye, da feil i gjæringsprosessen innebærer risiko for dannelse av citrinin (EFSA - European Food Safety Authority), en giftig muggsopp som kan forårsake nyreskade. I følge vår kilde har man ved stikkprøver i USA funnet citrinin i en betydelig andel av testede rød gjæret ris-produkter.

Bivirkninger

Inntak av rød gjæret ris kan medføre magebesvær, halsbrann, luft i magen, samt svimmelhet.

Statinene det inneholder, kan gi bivirkninger på lik linje med statiner i andre legemidler, ifølge en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening, inkludert muskelsykdommer og økt nivå av leverenzymer.

Det er i tillegg kjent at produkter av rød gjæret ris i noen tilfeller mistenkes å ha forårsaket myalgi (Store medisinske leksikon), leverbetennelse og rabdomyolyse (Store medisinske leksikon).

Det er også rapportert om allergiske reaksjoner etter inhalering av rød gjæret ris.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Rød gjæret ris kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler, Helsenorgee) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Rød gjæret ris er laget av vanlig hvit ris som har blitt gjæret med soppen Monascus purpureus og deretter tørket. Navnet kommer av at gjæringsprosessen gjør risen rød på farge. I flere asiatiske land og kulturer inngår rød gjæret ris i pulverform i det vanlige kostholdet. Der brukes det også som fargetilsetning til kjøtt og fisk, alkoholholdige drikker og ost. Til terapeutiske formål finnes det som pulver, kapsler eller ekstrakt.

Rød gjæret ris er kjent brukt i tradisjonell kinesisk medisin i lang tid. Der mener man at det hjelper mot blant annet diare, at det bedrer fordøyelsen og blodsirkulasjon, samt forebygger problemer med milt og mage.

Mot slutten av 1970-tallet fant man ut at produkter av rød gjæret ris inneholder monakolin K (lovastatin). Det ble da produsert og markedsført som kosttilskudd for å motvirke høyt kolesterol. Senere har produkter av rød gjæret ris i flere land blitt klassifisert som legemidler uten markedsføringstillatelse, og produkter med for høyt statininnhold har blitt regulert ut av markedet.

Rød gjæret ris er i Norge klassifisert som et legemiddel, men er ikke godkjent for markedsføring eller vanlig salg. I Norge er det dermed kun tilgjengelig på godkjenningsfritak.

Andre navn

Andre norske navn: rød gjær
Engelsk navn: Red Rice, Red Rice Yeast, Red Yeast Rice, Red Yeast, Red Rice Yeast Extract, RYR, RYRE
Latinsk navn: Monascus purpureus
Familienavn: Monascaceae

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: