Pågående forskning ved NAFKAM | NAFKAM

Pågående forskning ved NAFKAM

Her finner du en liste over alle våre pågående forskningsprosjekter.

Image

Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike forskningsdesign, inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, nøye valgt ut fra det forskningsspørsmål som skal besvares.

Under emnet "Forskeren forteller" finner du populærvitenkskapelige utgaver av våre nyeste forskningsartikler.


NAFKAMs prosjekter

Listen viser igangsatte / pågående forskningsprosjekter ved NAFKAM.

Kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi for traumatiserte pasienter

Foreldre til barn med kreft

Hvordan kan vi hjelpe og trygge foreldrene i deres behandlingsvalg?

Joik og “det gode liv” – en studie om et levende kulturelt uttrykk og dets betydning for livskvalitet

Resultatene av en pilotstudie viste at joik er dypt forbundet med både individers og den samiske kulturelle identitet.

Overtidsakupunktur

Den aktuelle studien er en pilotstudie.

Path. Å forstå kreftpasienters behandlingsforløp

En helhetlig beskrivelse av valg og resultat av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak hos kreftpasienter.

Nevrobiologisk grunnlag for manuelle terapier: Kvantitativt Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy.

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter.

Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin

Målet med prosjektet er å kartlegge pasientsikkerhet i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin, og beskrive  ulike helseaktørers rolle.

Klinisk effekt av naturterapeutiske refleksterapier mot rygg- og nakkesmerter

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter.

Soneterapi ved behandling av akutt bihulebetennelse

Formålet med studien er å undersøke om det er en statistisk indikasjon (separation test) for å påvise en effekt av soneterapi ved akutt bihulebetennelse i en større klinisk studie.

Forebygging og behandling av frostskader

Hensikten er å gjennomføre kartlegging av perifer rewarmingsevne ved termografi og sensorisk nervefunksjon ved kvantitativ sensoriske tester (QST) for om mulig å identifisere risikofaktorer og effekt av behandling.

Ulike perspektiver på sikkerhet og risiko ved alternativ behandling

Prosjektet studerer ulike perspektiver på risiko og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling og konvensjonell behandling.

Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue hos brystkreftoverlevere. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud? – en pilotstudie

Hensikten med hovedstudien blir å undersøke effekten av akupunktur sammen med standard behandling versus standard behandling alene, for håndtering av fatigue hos brystkreftoverlevere.

Avsluttede prosjekter ved NAFKAM

Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: