Produkt og ting frå naturen

Her finn du informasjon om behandlingar som byggjer på råstoff frå naturen.
Image
Collage av ulike urter og mat som ofte brukes mot helseproblem.
Collage: NAFKAM

I tillegg til dei formene for alternativ behandling kor ein oppsøkjer ein utøvar for å få tolka helseproblemet sitt og få behandling, finst det mange helseprodukt på marknaden som er meint til bruk i eigenbehandling. Deii fleste helseprodukta vi har beskrive, er innanfor kategorien mat, urter og kosttilskudd. Her er ei liste over disse:

I seksjonen vår om kreft og kosthald, kan du lese om produkt og ting frå naturen som kreftpasientar nytter seg av. 

I tillegg til mat, urter og kosttilskot, har vi skrive om krystallterapi og magnetterapi.

Viss du ikkje fann produktet du leitte etter her, kan du sjå om du finn igjen behandlinga i oversikten over alle dei alternative behandlingane vi har beskrive, eller nytta emneknaggen "produkter og ting fra naturen" nedst på sida.

Generelle tryggingsreglar

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: