Kosttilskudd og legemidler

Image
Gul johannesurt. Bildet er hentet fra colourbox.com

Kosttilskudd og legemidler er forskjellige typer helseprodukter, både med hensyn til innholdsstoffer, mengde, brukshensikt og regelverk for salg av dem. Hva de skal være godt for og hvordan dette presenteres, og hvordan folk bruker dem, flyter ofte over i hverandre og kan være vanskelig å forstå. Her følger en forklaring av dette:

  • Kosttilskudd er definert som produkter som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, gjennom konsentrert tilførsel av visse næringsstoffer. Noen vanlige tilskudd er blant annet mineraler (for eksempel jerntabletter), vitaminer (for eksempel gjennom piller, tran eller ølgjær) og omega-3-fettsyrer (for eksempel gjennom tran). Kosttilskudd selges reseptfritt. Kosttilskudd krever ingen godkjent søknad for å få være på markedet; kun en erklæring om sikkerhet i innholdet og i produksjonen.
     
  • Legemidler omfatter generelt helseprodukter som kan brukes til å forebygge eller behandle sykdom, eller som påstås å virke på denne måten. Det vil si at også produkter som ikke har fysiologisk effekt kan klassifiseres som legemiddel, dersom det har medisinske påstander. Legemidler kan deles grovt i reseptbelagte og reseptfrie. Det fins ulike typer legemidler, så som homøopatiske legemidler og urter (plantebaserte legemidler og naturlegemidler). 

Hva er forskjellen på kosttilskudd og legemidler?

Generelt kan man si at regelverket rundt og forarbeidet bak legemidler som fins på markedet er langt strengere og mer omfattende enn for kosttilskudd.

Det er først og fremst innholdet i produktet som avgjør om det regnes som kosttilskudd eller legemiddel.

Om et produkt defineres som kosttilskudd eller legemiddel avhenger også av mengden virkestoff i det. I lovverket er det definert hva et kosttilskudd kan inneholde av vitaminer og mineraler, før det må godkjennes som et legemiddel.  

Merkingen av produktet kan også være avgjørende for om det er et kosttilskudd eller legemiddel. Hvis produktet har påstander om effekt, defineres det som et legemiddel - uavhengig av innholdet.

Homøopatiske legemidler skiller seg fra andre legemidler, ved at det ikke er lov å komme med påstander om effekt på dem.

Bruk av kosttilskudd og legemidler i tråd med pakningsvedlegget regnes generelt ikke som alternativ behandling, men hvis du bruker dem på andre måter (f.eks i høyere doser enn anbefalt, mot andre helseproblemer enn de er ment for, el.l.) regner vi det som alternativ behandling - uansett om du har fått råd om det hos en lege/ behandler eller ikke.

Effekt og sikkerhet

Det er stor forskjell på kosttilskudd og legemidler i kontrollen av dem før de får komme ut på markedet. For legemidler må det søkes om godkjenning, og foreligge dokumentasjon på effekten og sikkerheten før de kan komme ut. For kosttilskudd er det vanligvis ikke noen slike krav til forhåndsgodkjenning.

Her er en illustrasjon som viser hvor stor forskjell det er på kravene til godkjennelse, kontroll og tilsyn av legemidler og kosttilskudd.  

våre faktaark kan du lese hva hva våre kilder sier om effekten og sikkerheten ved bruk av råstoffene bak ulike behandlingsprodukter (herunder urter m.m.). Dersom vi ikke har beskrevet nettopp det  du er interessert i, skyldes kapasitetsmangel hos oss til å skrive om det store utvalget av slike behandlingsprodukter. Imidllertid kan du ta kontakt med oss, så undersøker vi om kildene våre har informasjon om det du leter etter.

Vær alltid oppmerksom på at kombinasjoner av kosttilskudd og legemidler kan gi uheldige virkninger. Er du usikker på om nettopp din kombinasjon av helseprodukter er trygg, kan legen din kontakte RELIS, hvor det jobber leger og farmasøyter som svarer på slike spørsmål. Vi anbefaler alltid å snakke med legen din på forhånd, hvis du vurderer egenbehandling med kosttilskudd å bruke flere midler samtidig, og hvis du opplever bivirkninger av noen av midlene du bruker.

Generelle forsiktighetsregler

Våre artikler om emnet

Intravenøs bruk av kurkumin-produkt forårsaket dødsfall
Kosttilskudd kan være farlig for mennesker med demens
Bestiller du kosttilskudd eller helseprodukter basert på god omtale på nett?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: