Kosttilskudd og legemidler | NAFKAM

Kosttilskudd og legemidler

Kosttilskudd og legemidler brukes som alternativ behandling. Eksempler på dette er når produktene brukes i høyere doser enn anbefalt i pakningsvedlegget og av lege, eller mot et annet helseproblem enn middelet er ment for.

Hva er forskjellen på kosttilskudd og legemidler?

Det er først og fremst innholdet i et produkt som avgjør om det er et kosttilskudd eller legemiddel. Urtelisten definerer hvilke urter som regnes som regnes som handelsvare og hvilke urter som regnes som legemiddel. De som er definert som handelsvare er lov å bruke i kosttilskudd.

Om et produkt defineres som kosttilskudd eller legemiddel kan også avhenge av mengden virkestoff. I lovverket er det definert hva kosttilskudd kan inneholde av vitaminer og mineraler før det er et legemiddel.  

Merkingen av produktet kan også være avgjørende for om det er et kosttilskudd eller legemiddel. Hvis produktet har påstander om effekt som kun er lov å stå på legemidler, defineres det som et legemiddel - uavhengig av innholdet.

Homøopatiske legemidler skiller seg fra andre legemidler, ved at det ikke er lov å komme med påstander om effekt på disse legemidlene.

Effekt og sikkerhet

Det er stor forskjell på kosttilskudd og legemidler når det gjelder kontroll av midlene før de får komme ut på markedet. For legemidler må det foreligge dokumentasjon på effekten og sikkerheten før de kan selges. For kosttilskudd er det vanligvis ikke noen slike krav til forhåndsgodkjenning.

Her er en illustrasjon som viser hvor stor forskjell det er på kravene til godkjennelse, kontroll og tilsyn av legemidler og kosttilskudd.  

våre faktaark, kan du lese hva hva våre kilder sier om effekten og sikkerheten ved bruk av ulike behandlinger (herunder urter m.m.). Dessverre er tilbudet av slike produkter langt større enn kapasiteten vår til å skrive. Dersom vi ikke har beskrevet det produktet du er interessert i, kan du ta kontakt med oss, så undersøker vi om kildene våre har informasjon om produktet.

Vær oppmerksom på at en del kombinasjoner av kosttilskudd og legemidler kan gi uheldige virkninger. Er du usikker på om din kombinasjon av midler er trygg, kan du i samråd med din lege kontakte Relis hvor det jobber leger og farmasøyter som svarer på dine spørsmål. De gjør oppmerksom på at dette ikke erstatter din kontakt med legen.

Vi anbefaler derfor at du snakker med legen din dersom du vurderer å bruke flere midler samtidig, og hvis du opplever bivirkninger av noen av midlene du bruker.

Generelle forsiktighetsregler

Våre artikler om emnet

Intravenøs bruk av kurkumin-produkt forårsaket dødsfall
Kosttilskudd kan være farlig for mennesker med demens
Bestiller du kosttilskudd eller helseprodukter basert på god omtale på nett?

    NAFKAM -

    Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

    Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

    Les mer om NAFKAM

    Andre nettsteder fra NAFKAM: