Salvie | NAFKAM

Salvie

Det er kjent at inntak av salvie kan gi bivirkninger som kvalme, oppkast, magesmerter, svimmelhet, og tung pust.
 • Dette faktaarket gjelder Salvia officinalis og Salvia lavandulaefolia. Officinalis er den mest vanlige både medisinsk, kommersielt og i hagebruk. Selv om artene er nært relatert, er det uklart om de har samme virkning.
 • Som medisinplante er salvie mest kjent som forsøkt brukt mot betennelser i huden, plager i munn og hals, fordøyelsesproblemer som oppblåsthet og halsbrann, samt ved overdreven svetting.
 • Forskningen viser at salvie muligens kan ha effekt på kognitiv funksjon for pasienter med Alzheimer. Salvie kan imidlertid gi bivirkninger, og påvirke effekten av medisiner og andre naturpreparater.
Virker det?

Det er bladet og den eteriske oljen i salvie som brukes medisinsk. Salvie inneholder 1-2,8 % eterisk olje, som inneholder en rekke stoffer med biologisk virkning: rosmarinsyre, carvacrol og luteolin, circiliol, linalool, alpha-terpineol, 1,8-cineole, alpha-pinene, caryophyllene epoxide, geraniol, kamfer og thujon.

Laboratorieeksperimenter har vist at innholdsstoffene har ulike egenskaper som blant annet antioksidantantikolinesterase, CNS depressiva (hemming av sentralnervesystemet), inflammasjonshemmerprooksidant og konvulsant (krampefremkallende).

Den 16. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om salvie (Salvia officinalis) som oppfyller våre kriterier. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig støtte for å hevde at salvie virker.

Er det trygt?

Salvie regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Medisinsk bruk av salvie har vært forsket på i opp til 4 måneder og antas å være trygt for de fleste, selv om man ikke vet nok til å slå det fast.

Samtidig er det noen bruksmåter som bør unngås, og visse grupper som bør utvise forsiktighet i medisinsk bruk:

Salvie bør ikke brukes i store doser over lang tid. Salvie inneholder thujon, som over en viss mengde er giftig . Siden flere faktorer påvirker mengden thujon i salvie, er det ikke mulig å si noe eksakt om hvor mye salvie som skal til før det blir giftig.

Gravide og ammende bør ikke bruke salvie, fordi innholdsstoffet thujon kan fremkalle menstruasjon og abort, samt hemme melkeproduksjonen hos ammende.

Personer med kjent allergi mot salvie eller andre planter i leppeblomstfamilien bør unngå bruk av salvie.

Følgende grupper bør drøfte eventuell medisinsk bruk av salvie med lege på forhånd: personer med diabetes, personer med høyt blodtrykk, og personer med epilepsi.

Bivirkninger

Det er kjent at inntak av salvie kan gi bivirkninger som kvalme, oppkast, magesmerter, svimmelhet, og tung pust.

Salvie kan øke blodtrykket hos pasienter med høyt blodtrykk, senke blodsukkeret hos pasienter med diabetes 2, og fremme epileptiske anfall hos pasienter med epilepsi.

Store doser kan gi forgiftning av lever og nervesystem. Lang tids bruk kan gi bivirkninger som hurtig puls (takykardi), skjelving, anfall og nyresvikt. Ved bruk av salviespray har det vært rapportert om tilfeller av halsbrann, leppebetennelse, betennelse i munnslimhinnen og tørr munn.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Salvie kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

 • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
 • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
 • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Salvie er en halvbusk som kan bli 50-60 cm høy.  Urten dyrkes over hele Europa og i USA, og det er bladene som brukes medisinsk. Det finnes over 700 arter. Som krydder omsettes salvie etter reglene som gjelder for matvarer og næringsmidler. Utover det regnes salvie som et legemiddel, og selges på apotek som tørket urt.

Som legeplante har salvie vært kjent i flere kulturer i lang tid. Planten ble brakt nordover fra middelhavslandene av benediktinermunkene rundt år 800, og spredte seg utover Europa. Salvie ble i middelalderen regnet som et "universalmiddel", og ble blant annet brukt ved leversykdommer, forstoppelse, diaré, forkjølelse, trøske hos barn, angst, depresjoner, overdreven svette, overgangsplager hos kvinner og for å hemme melkeproduksjon.

Andre norske navn: Tesalvie, kryddersalvie 
Latinsk navn: Salvia officinalis
Engelske navn: Sage
Familie: Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)

Kilder
 • Bruun, Erik og Budde Christensen (1998): Klassiske legeplanter. Oslo. Aschehoug.
 • Hoppe, Elisabeth (1998): Dyrking og bruk av urter. Oslo. Orion.
 • Høiland, Klaus og Inger Nordal (1983): Kinabark og Kjerringrokksystematisk botanikk med vekt på medisinplanter. Oslo. Univ.forlaget.
 • Nylenna, Magne og Hege Røyert (2006): Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget.
 • Øyri, Audun og Bjørg Øyri (2007): Norsk medisinsk ordbok. Oslo.Samlaget
 • Aust-Agder Arkivet: Urter i litteraturen.
 • EMA
 • Natural Medicines: SAGE
 • Urtelisten

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: