Kaffe

Kaffe (coffea) er mest kjent brukt som oppkvikkende middel.
Image
Bilde av kaffebønner
Foto: Colourbox.com

Det er også den bruken det er forsket mest på. Medisinsk bruk av kaffe regnes generelt som trygt, men noen bruksmåter bør unngås, og noen grupper bør utvise forsiktighet ved slik bruk av kaffe.

Kaffe inneholder koffein. Koffein virker ved å stimulere sentralnervesystemet (CNS), hjerte og muskler.

En del av bruksområdene man kjenner til for kaffe har det blitt forsket på - andre ikke. I mai 2020 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer av forskning på kaffe brukt ved ulike tilstander:

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på kaffe, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder kaffe brukt ved: Hjernefunksjon (kognitive funksjoner), lungekreft og urinsyregikt.

De fleste negative effekter av kaffe er knyttet til innholdet av koffein. Den generelle anbefalingen for de fleste voksne er at de ikke inntar mer enn 400 mg koffein per dag, som tilsvarer omtrent 4 kopper kaffe. Les mer om sikkerheten i artikkelen vår om koffein.

Det er også kjent at kaffe brukes som klyster i forbindelse med detox. Dette inkluderer behandlinger som for eksempel Gerson-terapi. Kaffeklyster har blitt knyttet til alvorlige bivirkninger, inkludert død.

Generelle forsiktighetsregler

Kaffe er en drikk laget av kaffebønner. Kaffebønner er “brente” frø fra frukten på kaffetreet. Vanligvis forbindes kaffe med arten coffea arabica, men kaffe lages også av andre arter i coffea-slekten.

Kaffe har et naturlig innhold av koffein (om lag 1-2 %). 

Medisinsk bruk av kaffe har i hovedsak vært knyttet til at kaffe skal ha en vanndrivende og stimulerende virkning.

Etiopia var trolig det landet hvor man først begynte å bruke kaffe. Man tror også at ordet kaffe opprinnelig kommer fra Kaffa, en tidligere provins i Etiopia. På 1300-tallet ble kaffetreet innført til Arabia og dyrket i området rundt Mokka. I løpet av 1600-tallet ble bruken av kaffe  vanlig i Europa.

Andre navn

Engelsk navn: coffee
Latinske navn: coffea arabica, coffea robusta (coffea canephora), coffealiberica og coffea stenophylla. 
Familienavn: maurefamilien, Rubiaceae 
Slektsnavn: coffea

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: