Kaffe | NAFKAM

Kaffe

Kaffe (coffea) er mest kjent brukt som oppkvikkende middel.

Det er også den bruken det er forsket mest på. Medisinsk bruk av kaffe regnes generelt som trygt, men noen bruksmåter bør unngås, og noen grupper bør utvise forsiktighet ved slik bruk av kaffe.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Kaffe inneholder koffein. Koffein virker ved å stimulere sentralnervesystemet (CNS), hjerte og muskler.

En del av bruksområdene man kjenner til for kaffe har det blitt forsket på - andre ikke. Den 11.10.2016 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på kaffe brukt ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

Diabetes (forebyggende)

Endetarm- og tykktarmskreft (forebyggende)

Gallesteinsykdom (forebyggende)

Lavt blodtrykk

Parkinsons (forebyggende)

Økt årvåkenhet

Brystkreft

Kreft i fordøyelseskanalen

 

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på kaffe, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder kaffe brukt ved: Hjernefunksjon (kognitive funksjoner), lungekreft og urinsyregikt.

Er det trygt?

Kaffe regnes som trygt å drikke i små til moderate mengder for de fleste voksne. Det gjelder både kaffe med og uten koffein.

Det er muligens utrygt å drikke store mengder kaffe. Med store mengder menes mer enn seks kopper koffeinholdig kaffe om dagen (tilsvarer omtrent 600 mg koffein).

Å drikke mer enn seks kopper kaffe om dagen kan forårsake koffeinisme med symptomer som angst og uro. Å drikke store mengder kaffe kan også gi hodepine, ringing i ørene, og uregelmessig hjerterytme. Personer som drikker mye kaffe kan også få abstinenslignende symptomer hvis de stopper å drikke kaffe.

Å drikke kaffe kan også gi bivirkninger som søvnløshet, nervøsitet, rastløshet, urolig mage, kvalme og oppkast, økt hjerterytme og økt pusterytme.

Kaffe er muligens utrygt når det brukes som klyster. Kaffeklyster har blitt knyttet til alvorlige bivirkninger, inkludert død. Kaffeklystér er blant annet kjent brukt i forbindelse med detox, renselse og avgiftning. Dette inkluderer behandlinger som for eksempel Gerson-terapi.

Særlige forsiktighetsregler og advarsler

Barn: Det er muligens utrygt for barn å drikke koffeinholdig kaffe. Bivirkninger som vanligvis er forbundet med inntak av koffeinholdig kaffe er vanligvis mer alvorlig hos barn enn voksne.

Gravide og ammende: Bør ikke innta mer enn 200 mg koffein per dag, noe som tilsvarer omtrent to kopper koffeinholdig kaffe. Store mengder koffein under graviditeten kan øke risikoen for spontanabort. Vær oppmerksom på at også andre matvarer, for eksempel kakao og grønn te inneholder koffein.

Personer med angst, blødningssykdom, hjerte-karsykdom, diabetes, diaré, grønn stær, høyt blodtrykk, irritabel tarmsyndrom (IBS), og beinskjørhet (osteoporose), bør drøfte medisinsk bruk av kaffe med lege. 

Kaffe kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar..

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Kaffe er en drikk laget av kaffebønner. Kaffebønner er “brente” frø fra frukten på kaffetreet. Vanligvis forbindes kaffe med arten coffea arabica, men kaffe lages også av andre arter i coffea-slekten.

Kaffe dyrkes overalt i tropene. Brasil og Colombia er de landene i verden som produserer mest kaffe.

Kaffe har et naturlig innhold av koffein (om lag 1-2 %). 

Etiopia var trolig det landet hvor man først begynte å bruke kaffe. Man tror også at ordet kaffe opprinnelig kommer fra Kaffa, en tidligere provins i Etiopia.

På 1300-tallet ble kaffetreet innført til Arabia og dyrket i området rundt Mokka. I løpet av 1600-tallet ble bruken av kaffe stadig mer vanlig i Europa.

Medisinsk bruk av kaffe har i hovedsak vært knyttet til at kaffe skal ha en vanndrivende og stimulerende virkning.

Andre norske navn: ingen kjente 
Engelsk navn: coffee
Latinske navn: coffea arabica, coffea robusta (coffea canephora), coffealiberica og coffea stenophylla. 
Familienavn: maurefamilien, Rubiaceae 
Slektsnavn: coffea

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: