Svarthyll | NAFKAM

Svarthyll

Svarthyll/ hyllebær inneholder stoffer som blant annet kan påvirke immunsystemet. Bruk av rå svarthyll kan gi alvorlig forgiftning.
Image
Bilde av en svarthyllgren

Svarthyll og hyllebær (Sambucus nigra, Elderberry) har lange tradisjoner som medisinplante, blant annet for å styrke immunforsvaret, og å forebygge/ behandle luftvegsplager, forkjølelse, influensa og fordøyelsesplager. 

Man vet at svarthyll inneholder stoffer som isolert kan påvirke immunsystemet, virke mot spesifikke typer virus, og ha antioksiderende og betennelsesdempende virkninger.

Virker det?

Ved søk i våre kilder etter oppsummert forskning i juni 2020 inneholdt kildene våre det følgende om svarthyll:

Noe forskning tyder på at svarthyll kan virke stimulerende på immunforsvaret, og at det kan dempe symptomer ved influensa (men ikke ved forkjølelse). Bruk av svarthyll ser ikke ut til å kunne forkorte sykdomsperioden ved influensa.

Det har også blitt oppsummert forskning på svarthyll brukt mot andre helseplager, så som tannkjøttbetennelse, høyt kolesterol, overvekt, HIV/ AIDS, samt symptomer ved hjerte-karsykdom og ved KOLS. Felles for disse er at forskningen oppsummert ikke vurderes som solid nok til å trekke klare konklusjoner fra. Begrunnelsene som oppgis for dette varierer:

  • studiene som er undersøkt var små, og/ eller hadde metodiske feil eller mangler,
  • funnene i de enkelte studiene sprikte for mye til at de burde trekkes slutninger fra,
  • og/ eller funnene av effekt var små og uten klinisk betydning for pasienten.

Forskerne bak disse oppsummeringene etterlyser generelt bedre metodisk kvalitet i nye studier på svarthyll før man kan si noe. For de ovennevnte bruksområdene vil vi da si at svarthyll som behandling foreløpig viser noen interessante resultater, men er utilstrekkelig dokumentert.

Er det trygt?

Svarthyll har lange tradisjoner som hageplante og er en lett tilgjengelig medisinplante i Norden. Det opplyses blant annet derfor særlig om at bærene, barken, blomstene, frøene, bladene, stengelen og roten inneholder stoffer som kan frigjøre cyanid, og at inntak av planten i ubehandlet tilstand eller som juice/ saft fra råvaren kan forårsake kvalme, oppkast, svimmelhet, bevissthetsforstyrrelse og diaré. Store doser kan gi alvorlig forgiftning. 

Varmebehandling ødelegger imidlertid giften. Ferdige svarthyll-produkter som selges over disk i Norge kan derfor regnes som trygge. I mengder som man vanligvis finner brukt i mat og i kortere perioder, regnes derfor varmebehandlede bær og blomster som sannsynligvis trygt. Større doser/ lengre perioder kan medføre risiko. Kildene våre spesifiserer ikke hva som regnes som store doser, men Natural Medicines påpeker at sikkerheten utover 5 dagers bruk ikke er dokumentert.

Siden svarthyll kan øke aktiviteten i immunforsvaret, er forskerne bekymret for at svarthyll kan forverre av autoimmune sykdommer såsom MS (multippel sklerose), lupus/ SLE og leddgikt. Svarthyll kan også forstyrre effekten av immundempende behandling. Forskerne fraråder derfor personer med slike sykdommer og de som bruker immundempende behandling (eksempelvis kreftpasienter) å bruke svarthyll medisinsk.

Det er også rapportert om tilfeller av allergiske reaksjoner.

Spesifikt for gravide mangler det kunnskap om sikkerheten, og kildene råder derfor gravide og ammende til å være på den sikre siden ved å være varsomme med å bruke svarthyll som behandling.

For ammende

Vi finner ingen beskrevne spesifikke bruksområder knyttet til amming. Ifølge våre kilder foreligger det ingen data på om innholdet i urten skilles ut i morsmelk. Det er få tilgjengelige forskningsdata om sikkerheten for ammende og spedbarn ved medisinsk bruk. Inntil mer er kjent, anbefaler noen av kildene våre ammende mødre om unngå bruk i større mengder enn det som normalt brukes i mat.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av urter, tilskudd og andre helseprodukter

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Er du usikker på om din totale kombinasjon av medisiner og/ eller helseprodukter er trygg, kan du få hjelp hos legen eller annet autorisert hjelsepersonell til å kontakte RELIS med spesifikke spørsmål om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen, søkbar database med spørsmål og svar.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.
  • Når du mottar alternativ behandling (herunder råd om bruk av urter, tilskudd eller andre helseprodukter), er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Bakgrunn

Helseprodukterav svarthyll er ikke regulert som legemidler, og omsettes derfor i Norge etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Svarthyll er kjent brukt medisinsk i flere kulturer lang tid tilbake for mange ulike helseproblemer, så som forkjølelse og influensa, hodepine, mot bihuleplager, som lakserende ved forstoppelse, som vanndrivende og avføringsmiddel, mot tannkjøttbetennelser og sår i munnen, for å generelt stimulere immunforsvaret og mot nervesmerter (nevralgi). Det har også blitt brukt som et slankemiddel.

I norsk folkemedisin har svarthyll blitt brukt på sår og hudirritasjoner, som omslag ved hevelser, og ved luftvegsplager, gikt og urinveisplager.

I nyere tid har svarthyll også vært lansert mot H1N1 "svineinfluensa", HIV/ AIDS, symptomer ved hjerte/ karsykdom, KOLS, nesetetthet ved allergi, mot isjias-smerter, CFS/ ME og kreft.

Andre norske navn: hyll, hyllebær, hærsbutre
Latinsk navn: Sambucus nigra/ Sambucus fructus
Engelske navn: Elderberry

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: