Svarthyll | NAFKAM

Svarthyll

Store doser svarthyll kan gi alvorlig forgiftning.

Svarthyll (Elderberry, Sambucus nigra) har lange tradisjoner som medisinplante, blant annet som middel ved influensa og forstoppelse.

Noe forskning tyder på at svarthyll kan ha stimulerende virkning på immunforsvaret, samt gunstig virkning ved influensa og tilstander med lignende symptomer.

Kildene våre sier at medisinsk bruk av varmebehandlede svarthyllbær og -blomster over kortere perioder ser ut til å være trygt for de fleste, men fraråder gravide og ammende å bruke svarthyll som behandling.

Virker det?

Svarthyll inneholder stoffer som antas å påvirke immunsystemet, å virke mot influensavirus, og å virke betennelsesdempende.

Den 15. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om svarthyll. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig støtte for å hevde at svarthyll virker.

Er det trygt?

I rå tilstand kan bær fra svarthyll forårsake kvalme, oppkast og diaré. Inntak av store doser kan gi alvorlig forgiftning. Varmebehandling ødelegger imidlertid giften.

I mengder som man vanligvis finner brukt i mat, regnes derfor varmebehandlede bær og blomster som sannsynligvis trygt. Varmebehandling er også en del av prosessen i produksjonen av preparater som inneholder svarthyll. Forskerne råder imidlertid gravide og ammende til å unngå medisinsk bruk av både bær og blomster fra svarthyll, fordi man vet for lite om sikkerheten for nettopp disse gruppene.

Man vet at svarthyll kan gi økt aktivitet i immunforsvaret. Bruk i medisinske doser kan gi risiko for forverring av autoimmune sykdommer som MS (multippel sklerose), lupus/ SLE og leddgikt. Forskerne fraråder derfor personer med slike sykdommer å bruke svarthyll medisinsk.

NB: Hylleblomst inneholder de samme giftige stoffene som bærene, men i mindre mengder. Våre kilder fraråder bruk av store doser hylleblomst, på grunn av fare for forgiftning. Kilden opplyser ikke nærmere hva "store doser" er.

Bivirkninger

I Norge vokser svarthyll vilt langs vestlandskysten. Bruk av ubehandlede bær/ blomster er farlig, fordi svarthyll er giftig før den varmebehandles.

Forgiftningen etter inntak av rå/ umodne bær, frø, blader og andre plantedeler eller saft fra svarthyll kjennetegnes av kvalme, oppkast, svimmelhet og bevissthetsforstyrrelse, samt alvorlig diaré. Dersom du opplever dette eller andre bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Man vet at svarthyll kan påvirke effekten av visse medisiner. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Preparater av svarthyll er ikke definert som legemidler, og omsettes derfor etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler. Svarthyll er kjent brukt medisinsk i flere kulturer lang tid tilbake for mange ulike helseproblemer, så som forkjølelse og influensa, mot bihuleplager, som lakserende ved forstoppelse, som vanndrivende, for å stimulere immunforsvaret og nervesmerter (nevralgi). I norsk folkemedisin har svarthyll blitt brukt på sår og hudirritasjoner, som omslag ved hevelser, og ved forkjølelse, gikt og urinveisplager. I nyere tid har svarthyll også vært lansert mot H1N1 "svineinfluensa", HIV/ AIDS, nesetetthet ved allergi, isjias-smerter, CFS/ ME og kreft.

Andre norske navn: hyll, hærsbutre
Latinsk navn: Sambucus nigra
Engelske navn: Elderberry
Familie: moskusurtfamilien

Kilder
  • Bruun, Erik og Budde Christensen (1998): Klassiske legeplanter. Oslo. Aschehoug.
  • Christensen, Anne S.W. og Ove A.Høeg (1984): Våre medisinske planter. Trollskap, tradisjon og legekunst. Forlaget Det Beste.
  • Høiland, Klaus og Inger Nordal (1983): Kinabark og Kjerringrokksystematisk botanikk med vekt på medisinplanter. Oslo. Univ.forlaget.
  • Jensen, Cecilie (1993): Urter. Krydder, medisin, duft og smak. Statens fagtjeneste for landbruket. Ås.
  • Nylenna, Magne og Hege Røyert (2006): Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget.
  • Øyri, Audun og Bjørg Øyri (2007): Norsk medisinsk ordbok. Oslo.Samlaget.
  • Den virtuella floran
  • Natural Medicines: Sambucus Nigra (ELDERBERRY)
  • Urtelisten

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: