Sommer er sanketid

Nå er det sanketid for de som bruker planter til medisin og helsefremmende formål. Dette har to forskere som nå skal samle kunnskap om tradisjonell nordisk plantemedisin tenkt å benytte seg av.

Image
Urter på et brett

Agnete E. Kristoffersen, som i skrivende stund er på vei til Island (se egen sak), har allerede avtaler om å bli med plantekyndige på sanketur. Hun har tidligere gjort flere studier på lesing (en nord-norsk form for helbredelse) og nå er det altså plantene sin tur. Studien er en del av et større nordisk samarbeidsprosjekt, og handler om å undersøke og dokumentere bruken av planter som medisin - det vil si bruk av planter for å ivareta eller forbedre helsa.

Mai Løvaas med en plante i håndenMai Løvaas (bildet), som skal samle inn denne kunnskapen i Midt- og Nord-Norge, er også på vei ut i felten: Hun søker kvinner og menn som bruker selvsankede planter som medisin, og som ønsker å dele denne kunnskapen i et forskningsprosjekt. 

Primært samles denne kunnskapen for å ta vare på og gi den tilbake til folk som bor i denne regionen. Kunnskapen fra alle som bidrar og deler vil derfor bli formidlet tilbake til dem, og i tillegg presentert i fagtidsskrift, vitenskapelige publikasjoner og på NAFKAM sin hjemmeside. 

«Det begynner å haste», og «denne kunnskapen må ikke gå tapt» var noen av tilbakemeldingene forskerne fikk da prosjektet startet i fjor, og utsagn som «mange av de som har denne kunnskapen med seg fra barnsben av er her snart ikke lenger» fikk dem til å starte opp nå. De har også  erfart at folk de har intervjuet, er positive til at forskere vil lære kunnskapen deres å kjenne, og syns det er bra at det tas tak i et ‘bortgjemt’ tema.

Prosjektet er omtalt i den samiske avisen Sàgat, og Agnete ble intervjuet i NRK Finnmarkssendinga 8. juli om det (Spol i radiospilleren til 07:53:17).

Om du sitter på kunnskap du ønsker å dele med forskerne, kan du kontakte Agnete E. Kristoffersen (prosjektleder) eller Mai Løvaas (intervjuer, tlf 98 31 06 70).

Foto: Mai Løvaas

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: