Skal på forsker-eventyr til Island

- Dette blir en undersøkelse utenom det vanlige, sier forsker Agnete Kristoffersen, som skal til Island denne sommeren for å samle inn kunnskap om tradisjonell medisin.

Image
Bilde av Agnete Kristoffersen, forsker ved NAFKAM. Hun er ute og islandsgenser på.
Forsker ved NAFKAM Agnete Kristoffersen.
Foto: Vegard Sørnes

Islandturen blir en av fasene i et større nordisk samarbeidsprosjekt som handler om å undersøke og dokumentere bruken av tradisjonell medisin, det vil si bruk av planter for å ivareta eller forbedre helse. NAFKAM har allerede gjort et pilotprosjekt hvor Mai Lauvaas har samlet inn kunnskap om bruk av tradisjonell medisin i Nord-Norge.

- Det blir veldig spennende å gjøre det samme på Island for de har mange av de samme plantene, men der er kunnskapen bedre bevart enn generelt i Norge. Heksebrenningen tok dessverre knekken på mye av erfaringen og kunnskapen som fantes i Norge. Kvinner som tilbød å hjelpe andre med medisinplanter kunne risikere å bli beskyldt for hekseri. Dermed ble det begrenset hva som ble videreført, sier Kristoffersen, og fortsetter:

Bilde av forsker Agnete Kristoffersen som står sammen med en hest.
Agnete Kristoffersen gleder seg til å være på Island igjen, denne gangen for å samle kunnskap om tradisjonell medisin.

- På Island vet alle i bygda hvem som kan bruke planter medisinsk, og jeg tror derfor at det vil være relativt lett å finne frem til ressurspersoner. 
Noen strekninger skal jeg og reisefølget ta på hesteryggen, så dette blir et skikkelig eventyr. 

Agnete har bodd på Island før og snakker islandsk og derfor har hun valgt selv å samle inn data der. Datasamlingen er del av et nordisk prosjekt hun leder.

- Det passer jo bra at jeg er en som forsker på alternativ behandling og samtidig kjenner Island og språket, sier hun.  I tillegg kjenner jeg mange folk der som har kunnskap om tradisjonell medisin og de skal hjelpe meg med å finne flere folk, såkalt «snowball sampling». 

- Kan brukes i forebygging og behandling


Kristoffersen skal undersøke hvilken rolle tradisjonell medisin spiller når det gjelder å forebygge helseproblemer, behandle sykdommer og i hvilken grad folk bruker ville planter som de selv samler inn.

- Vi vil også undersøke om tradisjonell medisin og ville planter gir bivirkninger og i hvilken grad deltakerne snakker med helsepersonell om slik bruk, sier Kristoffersen.

Hun vil også finne ut om kunnskapen om tradisjonell medisin og ville planter er arvet fra eldre i familien eller om deltakerne har ervervet kunnskapen på annen måte, for eksempel gjennom kurs i voksen alder. 

- For å samle inn data vil vi bruke en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerte intervjuer. Det vil si at vi har noen temaer vi vil sørge for å ha med, men at deltakerne snakker fritt rundt temaene, sier hun. 

Totalt vil 40 personer fra hele Norden bli intervjuet, omtrent 15 fra Norge, 10 fra Island og 5 personer fra henholdsvis Sverige, Finland og Danmark. Resultatene skal brukes i en større spørreundersøkelse som skal kartlegge omfanget av slik bruk i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

- Det er viktig å forstå mulige helsefordeler og risikoer knyttet til bruken av tradisjonell medisin og ville, selvplukkede planter samt å se på muligheten for at dette kan brukes i forebygging og behandling av sykdom. Viktigheten av dette er trukket frem av Verdens helseorganisasjon (WHO) og De forente nasjoner (FN), som ønsker å bidra til større helsedekning på verdensbasis ved å integrere tradisjonell medisin i de nasjonale helsesystemene, sier Kristoffersen. 
 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: