Ansvaret ved omtale av alternativ behandling

Nafkam.no er et statlig informasjonsorgan, ment for å bidra til økt pasientsikkerhet og kunnskapsbaserte helsevalg.

Innholdet her er ment å støtte, ikke erstatte forholdet mellom pasienter og legen eller den alternative behandleren. Vi kan ikke stilles til ansvar for behandlingsvalg du tar på grunnlag av informasjon fra oss.

Omtale og faktaopplysninger på nettstedet om alternative behandlingstilbud (metoder, produkter, diagnoseverktøy, tester, etc) innebærer ikke at vi går god for eller anbefaler dem på noen måte. Det norske markedet på dette feltet er svært bredt og i stadig endring. Du vil trolig alltid finne behandlingstilbud som ikke er omtalt på dette nettstedet:

  • Omtale av ett behandlingstilbud gir ikke et kvalitetsstempel i forhold til andre tilbud som ikke er beskrevet. Utvelgelsen beror blant annet på ressurs/ kapasitetsspørsmål.
  • Omtale av enkeltvise eller grupper av alternative behandlere betyr ikke at vi anbefaler eller gir dem noen form for støtte.
  • Omtale av yrkestitlene de alternative behandlerne bruker, medfører heller ingen form for tittelbeskyttelse eller offentlig helsefaglig godkjenning.

Med hensyn til de behandlingstilbud som er omtalt på nettstedet, kan det forekomme endringer i kunnskaper, forskningsresultater og annen dokumentasjon hos kildene våre. Innholdet på nettstedet kan ikke garanteres til enhver tid å være fullstendig oppdatert i henhold til kildene.

Vi tar ikke ansvar for den enkeltes behandlingsvalg, kostnader, tap eller andre konsekvenser som måtte oppstå som følge av dette. Vi formidler i tillegg annet, aktuelt stoff om alternativ behandling, som er produsert av andre enn NAFKAM. Vi kan ikke stilles til ansvar for innholdet i slike saker.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: