Foreldre til barn med kreft føler seg ofte presset til å prøve alternativ behandling til sine barn.

Hvordan kan vi hjelpe og trygge foreldrene i deres behandlingsvalg?

Bruk av alternativ behandling blant norske barn er dårlig dokumentert. Internasjonal forskning viser at mellom 6-91% bruker en eller annen form for alternativ behandling. Mange foreldre med kreftsyke barn opplever at de står alene når de blir utsatt for råd og anbefalinger om bruk av alternativ behandling til sine barn. Det er vanskelig å navigere i et marked hvor tilbud om helbredelse og hjelp er mange og komplekse. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å:

  1. Utarbeide en litteraturoversikt over utbredelsen av alternativ behandling (inkludert folke medisin/tradisjonell medisin) hos barn med kreft (studie 1).
  2. undersøke hvordan foreldre med kreftsyke barn opplevde, og brukte råd om alternativ og tradisjonell behandling som de fikk da barnet var sykt.

Vi vil så identifisere hvilken støtte foreldre med kreftsyke barn ville ha funnet nyttig vedrørende anbefalinger om bruk av alternativ behandling ved barnets sykdom.

Denne studien er finansiert av Barnekreftforeningen Troms og Finnmark.

Prosjektleder: Trine Stub

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: