Nevrobiologisk grunnlag for manuelle terapier: Kvantitativ Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Thomas Weiss, Ph.D. Professor for Biologisk Psykologi og Christian Puta, Ph.D. Institutt for Idrettsmedisin, Friedrich Schiller Universitet, Jena, Tyskland.

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter. Det overordnete målet er å utvikle kunnskap om hva alternativ behandling kan bidra med for å lindre eller forkorte smerter i muskulær/skjelettsystemet og slik bedre livskvalitet i en sosioøkonomisk relevant, stor pasientgruppe.

KST er en veletablert, diagnostisk metode innenfor konvensjonell smerteforskning og undersøkelser av smertepasienter, og NAFKAM bruker metoden i forskning på alternativ behandling og smerter. Men ikke alle under-tester av selve KST-testopplegget har blitt brukt til å måle terapieffekter av ikke-farmakologiske smerteterapier. Derfor er det viktig å utforske stabiliteten og reproduserbarheten av selve metodikken. 

Prosjektleder: Frauke Musial

Aktuelle publikasjoner (andre finnes i NAFKAMs publikasjonsoversikt):

Nothnagel H, Puta C, Lehmann T, Baumbach P, Menard MB, Gabriel B, et al. How stable are quantitative sensory testing measurements over time? Report on 10-week reliability and agreement of results in healthy volunteers. Journal of pain research. 2017;10:2067-78.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: