Lavendel

Lavendel (Lavendula Augustifolia) brukes i ulike former både innvortes og utvortes, og inngår ofte i massasjebehandling med aromaterapi.
Image
Åtte lilla lavendel-planter med grønne blade på rekke.
Collage: Tine Lillegård Bergli, © NAFKAM.

Selv om lavendel regnes som trygt å bruke innenfor de anbefalte doser, er det grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av denne urten. Artikkelen er flere år gammel og skal oppdateres.

Lavendel inneholder en eterisk olje som man antar har beroligende effekt og kan virke muskelavslappende.

I januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på lavendel ved ulike tilstander:

  • Har muligens effekt mot angst, for forebygging av fall, mot hårtap og ved smerter etter keisersnitt.
  • Har muligens ikke effekt mot bekkenbunnsmerter, demens eller kreftrelaterte smerter.

Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på lavendel, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder lavendel brukt ved: Depresjon, eksem, forstoppelse, høyt blodtrykk, kolikk, lus, mellomørebetennelse, menstruasjonssmerter, migrene, psykisk velvære, smerter ved bytte av kompress, søvnløshet og uro.

Inntak av lavendel i de mengder man vanligvis vil bruke i mat regnes som trygt. Inntak i større mengder enn er ikke vitenskapelig godt nok dokumentert til å kunne si om det er trygt eller ikke.
Pasienter med kjent allergi eller overfølsomhet for lavendel, dets bestanddeler eller andre medlemmer av Lamiaceae-familien bør unngå lavendel.

Bivirkninger

Noen bivirkninger er kjent: Inntak kan forårsake forstoppelse, hodepine og økt apetitt. Bruk av lavendel på huden kan forårsake kontakteksem.

Interaksjoner

Lavendel kan påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Naturmedisin (plantebaserte legemidler, lenke til Helsenorge) bør generelt ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi de kan påvirke blødninger under operasjoner.  Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Spesielle grupper

Personer med blødningsforstyrrelser eller de som bruker blodfortynnende medisiner bør drøfte medisinsk bruk med sin lege.

Pasienter med lavt blodtrykk eller de som tar antihypertensiva (Store medisinske leksikon) mot forhøyet blodtrykk bør drøfte medisinsk bruk med sin lege.

Gravide og ammende

Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av lavendel hos gravide og ammende. Lactmed fraråder bruk av lavendelolje nært brystet fordi det kan virke hormonforstyrrende.

Barn

Lavendel brukt i aromaterapi regnes som mulig trygt. Tallene er veldig lave, men lavendel brukt på huden har blitt knyttet til forstørrede brystkjertler hos unge gutter.

Generelle forsiktighetsregler

Lavendel har blåfiolette blomster og grågrønne smalt innrullede blad. Lavendel defineres som en halvbusk, har stive rette grener og blir fra 20 – 60 cm høy. Lavendel er ikke en viltvoksende plante i Norge, bortsett fra et par steder hvor den har spredt seg fra hager. Lavendel har en aromatisk duft og en bitter smak.

Lavendel er er klassifisert som handelsvare, og produkter av lavendel ment for egenbehandling kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Lavendel ble av romerne og libyere mye brukt som badeparfyme, og navnet har sannsynligvis sin opprinnelse etter det latinske lavare, som betyr vaske. Den eldste kjente folkemedisinske bruk av lavendel her til lands er fra Nordfjord fra omkring år 1800. Her ble blomstene av lavendel lagt på sprit. Dette ble drukket mot epilepsi og besvimelser, spesielt blant gravide.

Lavendel var vanligvis brukt til å spre god lukt i rom og blant klær. Fram til 1979 var lavendeloljen (Aetheroleum lavendulae) oppført i farmakopèene (Store medisinske leksikon), og ble brukt til å smøre på hevelser, gikt og verkesår.

Andre navn

Andre norske navn: Spikolje og spikerolje
Engelsk navn: Lavender
Latinsk navn: Lavendula Augustifolia
Familienavn: Leppeblomstfamilien
Slektsnavn: Lamiaceae

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: