Kakao

Kakao er trolig mest brukt for økt velvære, men har tradisjonelt blitt brukt ved flere ulike helseplager.
Image
Bilde av kakaobønner
Foto: Colourbox.com

Kakaoens antatte medisinske virkninger er i liten grad dokumentert. Kakao ser imidlertid ut til å være trygt å bruke av de fleste, både innvortes og utvortes. Det finnes likevel flere grupper som enten bør unngå å bruke kakao, eller drøfte slik bruk med legen sin først.

Interessen for å forske på kakao er ofte knyttet til innholdet av type antioksidanter (lenke til snl.no) som kalles flavonoider (lenke til snl.no). Det er ikke klart hvordan disse stoffene fungerer i kroppen, men det antas at de fører til avslapning av muskulaturen i blodårene. Noe som kan føre til lavere blodtrykk og redusere betennelse og blokkering av blodårer.

Vi har ikke funnet oppsummeringer av forskningen som oppfyller våre krav, og som viser at kakao kan forebygge hjerte- og karsykdommer. Men vi har funnet oppsummeringer som ser på hvordan kakao påvirker blodtrykket og nivåene av kolesterol og andre fettstoffer i blodet.

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Et forskerteam ledet av Amoah, undersøkte i 2022 om mørk sjokolade og drikke med kakao kan påvirke blodtrykket. Basert på 31 studier (RCT-er), hvor deltakerne hadde normalt eller forhøyet blodtrykk, fant de at kakao i disse formene hadde gunstig effekt på både overtrykket og undertrykket. De fant også at mørk sjokolade senket overtrykket mer enn drikke med kakao. I tillegg undersøkte forskerne om mengden av stoffene flavanoler eller epikatein, som begge hører til stoffgruppen flavonoider, hadde betydning. De fant at effekten på blodtrykket var større når deltakerne fikk i seg minst 900 mg flavanoler eller minst 100 mg epikatein.

I 2020 publiserte et forskerteam ledet av Jafarnejad en oppsummering av forskningen på effekten av kakao for blodtrykket hos middelaldrende og eldre personer. Forskerne fant at inntak av kakao i perioder over 6 uker kan redusere blodtrykket (både overtrykk og undertrykk) hos personer med høyt blodtrykk (hypertensjon). De kunne ikke konkludere om kakao har nytteeffekt for personer med lett forhøyet blodtrykk eller normalt blodtrykk.

I 2017 publiserte et forskerteam ledet av Ried en Cochrane-oppsummering på effekten av kakao på blodtrykket. De fant at kakao i en viss grad kan redusere blodtrykket, og at det er variasjoner etter hvilket blodtrykk man har. Hos personer med høyt blodtrykk, reduserte inntak av kakao blodtrykket (overtrykket) med 4mmHg. Kakao så også ut til å kunne redusere blodtrykket hos personer som ligger på grensen til å ha høyt blodtrykk (prehypertensjon), og i større grad enn hos personer med normalt blodtrykk. Forskerteamets samlede konklusjon er at kakaoprodukter og sjokolade rik på flavanoider kan ha en liten (2 mmHg) og kortvarlig  blodtrykkssenkende effekt hos stort sett friske personer.

Felles for disse tre oppsummeringene er at forskerne etterspør flere studier av bedre metodisk kvalitet for å konkludere sikkert om effekten av kakao for høyt blodtrykk.  

Kolesterol og andre lipidnivå

Et forskerteam ledet av Chen publiserte i 2022 en oppsummering av forskningen på effekten av å spise kakao på kolesterolet og nivåene av andre lipider hos pasienter med diabetes type 2. De inkluderte totalt 12 studier (RCT-er), hvor 9 av studiene undersøkte effekten av langvarig inntak (over åtte uker), og 3 studier undersøkte effekten etter kortvarig inntak (opptil 8 uker). Forskernes analyser viser at langvarig inntak av kakao kan senke nivået av LDL-kolesterol og triglyserider hos denne gruppen pasienter.

Et forskerteam ledet av Raman, undersøkte i 2019 effekten av kakao på LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, total kolesterol og triglyserider i blodet. I hver av analysene inkluderte de mellom 22 og 26 studier (RCT-er). Disse analysene viste at kakao har gunstig effekt på totalt kolesterol, men ikke de andre lipidnivåene.

Felles for begge disse oppsummeringene er at forskerne etterspør flere studier av bedre metodisk kvalitet for å konkludere sikkert om effekten av kakao for nivået av kolesterol og andre lipider.

De fleste negative effekter av kakao er knyttet til innholdet av koffein. Den generelle anbefalingen for de fleste voksne er at de ikke inntar mer enn 400 mg koffein per dag, som tilsvarer omtrent 1 kg sjokolade. Vær oppmerksom på at andre matvarer som inneholder kakao, kaffe, te, energidrikker og cola også inneholder koffein. Les mer om sikkerheten i artikkelen vår om koffein.

Det er også kjent at kakao brukes ved å smøre kakaosmør på huden. I noen tilfeller har dette gitt utslett på huden.

Gravide og ammende
Det regnes som mulig trygt å spise kakao/sjokolade i moderate mengder. Gravide og ammende bør være oppmerksom på at kakao har et naturlig innhold av koffein. Fordi koffeinet ikke er tilsatt, er ikke mengden oppgitt på emballasjen. Rent, usukret kakaopulver kan inneholde opp mot 200 mg koffein per kopp, men de fleste kakao/sjokoladeprodukter inneholder mindre enn dette. På grunn av innhold av tungmetaller som kadmium og bly, bør gravide og ammende ikke innta overdrevne mengder mørk sjokolade/kakao.
Les mer i vår artikkel om koffein. 

Barn
Natural Medicines skriver at mørk sjokolade kan være utrygt å spise for barn. Dette på grunn av at kakao inneholder tungmetaller som bly og kadmium, og barn er i større fare for uønskede bivirkninger av dette.

Generelle forsiktighetsregler

Kakaotreet vokser vilt i Sør-Amerika, mens det dyrkes for kakaoproduksjon i tropene (lenke til Store norske leksikon). Treet blir opptil 15 meter høyt. Fruktene på kakaotreeet inneholder 50-75 kakaofrø som er 2-3 cm lange.

Kakao lages av kakaofrø, eller kakaobønner som frøene også kalles. Når fruktene er modne høstes de, og bønnene tas ut. I produksjonen av vanlige kakaoprodukter som kakaopulver og sjokolade, blir bønnene gjæret, tørket og ristet før de videreforedles ytterligere.

Kakao er ikke klassifisert som legemiddel av Statens legemiddelverk, og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Mayaene (Store norske leksikon) mente at sjokoladedrinker kunne brukes for å unngå tretthet. Aztekerne (Store norske leksikon) drakk en varm drikk fremstilt av kakaobønner, som de mente hadde stimulerende og styrkende egenskaper, kunne gi visdom og vitalitet og øke fruktbarheten.

Det er også kjent at kakao har vært brukt som bakteriedrepende middel, vanndrivende, for å fremskynde fødselsforløpet, ved menstruasjonsforstyrrelser, alopecia (Store medisinske lekikon), brannsår, hoste, tørre lepper, øyeproblemer, feber, diaré, sløvhet, malaria, nefrose (Store medisinske leksikon), revmatisme, slangebitt og sår.

Andre navn

Andre norske navn: Kakaobønner, kakaopulver, kakaosmør, sjokolade 
Latinsk navn (kakaotreet): Theobroma cacao 
Familienavn: Sterculiaceae 
Slektsnavn: Theobroma

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: