Johannesurt ved kreft | NAFKAM

Johannesurt ved kreft

Johannesurt hevdes å ha effekt mot kreft. Det mangler kliniske studier som dokumenterer dette.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Johannesurt ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Johannesurt er en urt som ser ut til å ha antidepressiv effekt.
  • Urten hevdes også å ha effekt som kreftmedisin, men det foreligger ikke vitenskapelig dokumentasjon for å støtte denne påstanden.
  • Johannesurt er generelt trygt å bruke, men kan interagere kraftig med flere stoffer som brukes i legemidler til kreftpasienter.

Johannesurt (Hypericum perforatum) er en flerårig blomstrende urt, som har vist seg å være virksom mot depresjon. Preparater med johannesurt blir også hevdet å ha virkning mot kreft.

Tross oppmuntrende antydninger fra noen foreløpige prekliniske studier, finnes det ingen kliniske studier som dokumenterer at johannesurt kan ha innvirkning på noen form for kreftforløp.

Selv om bruk av johannesurt generelt anses som trygt, er det mulig å oppleve bivirkninger og interaksjoner. Johannesurt kan påvirke effekten av noen legemidler, inkludert medisiner gitt i behandling av kreft. Det er rapportert om bivirkninger som psykologiske symptomer, allergiske reaksjoner og synsforstyrrelser, men disse er sjeldne.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. St. John's wort (Hypericum perforatum) [online document]. September 21, 2016.

 

Mulig risiko ved bruk av Johannesurt ved kreft

Bivirkninger: Tilgjengelig forskning antyder at anbefalte doser av Johannesurt inntatt oralt som antidepressiva gir minimale bivirkninger, og at slike forekommer ganske sjelden. Sikkerheten ved egenbehandling uten tilsyn av helsepersonell er derimot ikke tilstrekkelig dokumentert og krever mer forskning. Rapporterte bivirkninger ved egenbehandling er blant annet psykologiske symptomer, allergiske reaksjoner og synsforstyrrelser.

Kontraindikasjon: Personer som er overømfintlige for lys, allergiske, gravide eller som ammer, anbefales ikke å bruke Johannesurt.

Interaksjoner: Johannesurt er påvist å ha kraftig innvirkning på en rekke legemidler, blant annet enkelte typer cellegift. I tillegg er det kjent at Johannesurt kan forstyrre virkningen av cyklosporin, takrolimus, amitripylin, irinotecan, digoxin, oralt baserte prevensjonsmidler, samt HIV-protease inhibitorer.

Annet/vær ekstra obs på: Et av virkestoffene i Johannesurt er hypericin. Det har en halveringstid for eliminering på 24–27 timer. Gjentatte doser med Johannesurt er rapportert å stabilere konsentrasjonen av dette etter bare fire dagers bruk.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: