Haibrusk (kondroitinsulfat)

Haibrusk inneholder kondroitinsulfat, som er kjent brukt ved mange ulike helseproblemer. Forskningen som er gjort, anses for de fleste undersøkte bruksområder/ hensikter å ikke kunne gi tilstrekkelig dokumentasjon til å avgjøre om det har effekt eller ikke.
Image
Illustrasjon av hai og sprøyte mot finnen, og en sprøyte i en medisinflaske.
Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli © NAFKAM, 2019

Haibrusk har blitt brukt ved en rekke ulike problemer og plager: Ved smerter, revmatiske lidelser, hudproblemer, synsplager, betennelser, sår som ikke vil gro, samt ved kreft.

Ideen bak haibrusk som kreftbehandling hviler på utsagnet "hai får ikke kreft". Haibrusk ser i laboratorieforskningen ut til å kunne bremse veksten av nye blodkar/ blodårer, og å ha cellegift-lignende virkninger. At kondroitinsulfat i form av haibrusk kan være til nytte ved kreft hos mennesker er imidlertid ikke dokumentert, og har liten støtte.

Bruken av hai som råstoff for helseprodukter har fra dyre- og artsvernhold de senere år blitt kritisert som uetisk.

Ved søk i våre kilder i mars 2021 fant vi ingen  kunnskapsoppsummeringer som konkluderte med helsemessig effekt av haibrusk på menneskekroppen. I de fleste tilfeller oppsummeres studier som er gjort, til at de ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne si om det virker eller ikke.

CAM Cancers gjennomgang av forskningen på haibrusk ved kreft konkluderte med at det mest sannsynlig ikke har noen forebyggende eller kurativ effekt mot kreft. Et kort sammendrag på norsk av dette fins i artikkelen haibrusk ved kreft.

Oralt inntak av tilskudd med haibrusk er vurdert til å sannsynligvis være trygt, men forskerne påpeker at sikkerheten generelt ikke er godt nok dokumentert til at det kan anbefales. Andre administrasjonsmetoder (gitt som injeksjon, smurt på huden eller gitt rektalt) kan medføre andre sikkerhetsaspekter enn dette.

Bivirkninger

Kondroitinsulfat absorberes dårlig når det tas gjennom munnen. Det tolereres godt, men det fins rapporter om ulike former for magetrøbbel (kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, forstoppelse etc) etter inntak av haibrusk-tilskudd.

Det er rapportert om andre bivirkninger som smaksforstyrrelser, svimmelhet, hudrødme, forhøyet og for lavt blodsukker, for høyt kalsiumnivå i blodet, endret bevissthet, nedsatt motorisk styrke og følelse, væskeansamlinger i kroppen (vann i kroppen), generell svakhet, tretthet og nedsatt ytelse. Det er også rapportert om tilfeller av alvorlig lavt blodtrykk,

Man knytter også bruk av haibrusk til å forårsake tegn på hepatitt, inkludert feber, gulsott, gulskjær i øynene, ømhet i øvre del av magen på høyre side, samt forhøyede nivåer av leverenzymer.

Haibrusk ser ut til å aktivere immunforsvaret, ved at symptomene på autoimmune sykdommer som multippel sklerose (MS), lupus (systemisk lupus, SLE), revmatoid artritt (RA) forverres. Natural Medicines fraråder derfor pasienter med slike sykdommer å bruke haibrusk.

Fordi haibrusk ser ut til å kunne øke kalsiumnivået, fraråder Natural Medicines personer som allerede har for høye kalsiumnivåer (hyperkalsemi, lenke til Store medisinske leksikon) å bruke haibrusk.

Interaksjoner

Man antar at bruk av haibrusk er årsaken bak rapporter om endret virkning av vanndrivende legemidler, insulin, interferoner og talidomid.

Gravide og ammende

Man vet ikke nok om sikkerheten for mor og barn ved bruk av haibrusk, og våre kilder fraråder bruk.

Barn

Våre kilder har ikke informasjon om sikkerheten ved bruk av haibrusk hos barn.

Annet

Kommersielle produkter av haibrusk har vist store variasjoner i renhet og konsentrasjon. Man har liten kunnskap om betydningen av doseringen. Hva som kan være trygg/ anbefalt dose, avhenger dermed av mange faktorer, såsom brukerens alder, helse og flere andre forhold. Samme dose kan dermed gi uventede/ uønskede effekter hos noen brukere - andre ikke. Du kan kontakte RELIS i samråd med din lege dersom du er usikker på innholdet i et slikt produkt.

Generelle forsiktighetsregler

Kosttilskudd med haibrusk for inntak gjennom munnen finnes som kapsler og i pulverform, og blir laget av brusk fra pigghå og hammerhai. Noen har også brukt råvaren ved hudproblemer og smerter å smøre den direkte på huden, og det er kjent at det ved kreft har vært gitt som injeksjon og klystér.

Det har vært forsket på ulike medisinske effekter av haibrusk siden 1950-tallet. Fram til 1970-tallet dreide denne forskningen seg om betennelser, giktsmerter og stimulering av immunforsvaret. Det er kjent brukt mot eksempelvis slitasjegikt, plakkpsoriasis, aldersrelatert synstap, sårheling, skade på netthinnen i øyet på grunn av diabetes, og ved betennelse i tarmen (enteritt). Mye av forskningen har vært dyreforsøk eller på celler i laboratoriet, ikke på levende mennesker.

Den mest kjente påstanden om nytte av haibrusk ved kreft er trolig fra William Lane, som i boken Sharks Don’t Get Cancer hevdet dette på basis av utsagnet om at "hai får ikke kreft". Dette er imidlertid enda ikke dokumentert.

Mangelen på dokumentert effekt har de senere år bidratt til at bruken av hai som råstoff for helseprodukter kritiseres.

Andre navn

Andre norske navn: ingen kjente.
Engelsk navn: Shark cartilage.
Latinsk navn: Squalus acanthias (pigghå), Sphyrna lewini (hammerhai).

Flere av lenkene nedenfor fører til eksterne kilder:

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: