Haibrusk | NAFKAM

Haibrusk

Haibrusk er mest kjent brukt ved ulike former for kreft. Forskningen viser imidlertid ikke effekt ved kreft eller andre helseproblemer.

Selv om bruk av haibrusk ser ut til å være trygt, er ikke sikkerheten godt nok dokumentert til at det kan anbefales for folk flest.

Virker det?

Ved søk i våre kilder i desember 2020 fant vi ingen kunnskapsoppsummeringer på effekten av haibrusk. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for oss til å si om det virker eller ikke.

Vi anbefaler alle å lese sammendraget vårt om haibrusk brukt ved kreft som er basert på CAM Cancers gjennomgang av forskningen. CAM Cancer tar for seg andre typer studier enn kunnskapsoppsummeringer.

Er det trygt?

Bivirkninger

Inntak av haibrusk kan medføre bivirkninger som smaksforstyrrelser, kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, alvorlig lavt blodtrykk, svimmelhet, forhøyet blodsukker, for lavt blodsukker, for høyt kalsiumnivå i blodet, endret bevissthet, nedsatt motorisk styrke, nedsatt følelse, hudrødme, perifere væskeansamlinger i kroppen (vann i kroppen), generell svakhet, tretthet og nedsatt ytelse.

I tillegg er det registrert at haibrusk kan forårsake tegn på akutt hepatitt, inkludert lav feber, gulsott, gulskjær i øynene, ømhet i øvre del av magen på høyre side, samt forhøyede nivåer av leverenzymer.
 

Unngå bruk

Gravide og ammende frarådes bruk av haibrusk.

Interaksjoner

Det antas at haibrusk kan forstyrre virkningen av legemidler som er vanndrivende, insulin, interferoner og talidomid.

Annet

Kommersielle produkter av haibrusk har store variasjoner i renhet og konsentrasjon og du kan kontakte RELIS i samråd med din lege dersom du er usikker på innholdet i et produkt.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Kosttilskudd med haibrusk finnes som kapsler og i pulverform, og blir laget av brusk fra pigghå og hammerhai.

Det har vært forsket på ulike medisinske effekter av haibrusk siden 1950-tallet. Fram til 1970-tallet dreide denne forskningen seg om betennelser og stimulering av immunforsvaret.

Det har etter hvert kommet flere påstander om at haibrusk kan kurere kreft. Mest kjent er trolig William Lane, som i boken Sharks Don’t Get Cancer hevdet at haibrusk kunne kurere kreft. Denne påstanden er imidlertid enda ikke dokumentert. I dag pågår det flere studier hvor forskere undersøker effekten av ulike haibruskprodukter. Forskningen dreier seg i hovedsak om bruk av haibrusk ved kreft.

Andre norske navn: ingen kjente
Engelsk navn: Shark cartilage
Latinsk navn: Squalus acanthias (pigghå), Sphyrna lewini (hammerhai)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: