Haibrusk | NAFKAM

Haibrusk

Haibrusk er mest kjent brukt ved ulike former for kreft. Forskningen viser imidlertid ikke effekt ved kreft eller andre helseproblemer.

Selv om bruk av haibrusk ser ut til å være trygt, er ikke sikkerheten godt nok dokumentert til at det kan anbefales for folk flest.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Haibrusk inneholder stoffer som kan hindre dannelsen av nye blodkar (angiogenese), noe som er en forutsetning for kreftsvulster skal vokse.

27.01.2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på haibrusk ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
    Kreft  

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på haibrusk, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder haibrusk brukt ved AMD (øyesykdom), psoriasis og slitasjegikt (osteoartrose).

Er det trygt?

Haibrusk ser ut til å være trygt når det spises og smøres på huden i passe mengder. Sikkerheten er ikke godt nok dokumentert til at medisinsk bruk av haibrusk kan anbefales for folk flest.

Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å si noe om sikkerheten ved andre former for medisinsk bruk av haibrusk.

Unngå bruk

Gravide og ammende bør unngå å bruke haibrusk fordi man vet for lite om sikkerheten ved bruk av haibrusk for disse gruppene. Personer med høyt nivå av kalsium bør også unngå å bruke haibrusk.

Vår kilde nevner også at man bør unngå å bruke haibrusk dersom man er allergisk mot haibrusk eller noen av innholdsstoffene i haibrusk. Man bør også unngå haibrusk dersom man har eller har hatt en hjerte- og karsykdom.

Drøft bruk med lege

Alle som vurderer å bruke haibrusk bør drøfte dette med lege.

Bivirkninger

Bruk av haibrusk kan gi bivirkninger som blant annet smaksforstyrrelser, kvalme, oppkast, fordøyelsesplager, lavt blodtrykk, svimmelhet, høyt blodsukker, lavt blodsukker, høyt innhold av kalsium i blodet, nedsatt følsomhet i huden, unormal rødhet i huden (erythem), hevelser, generell muskelsvakhet, utmattelse og svekket yteevne.

Bruk av haibrusk kan også gi tegn på akutt leverbetennelse, inkludert gulsott (gulning av øyne), feber, smerter i øvre høyre side av magen, og økt nivå av leverenzymer.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Haibrusk kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Kosttilskudd med haibrusk finnes som kapsler og i pulverform, og blir laget av brusk fra pigghå og hammerhai.

Det har vært forsket på ulike medisinske effekter av haibrusk siden 1950-tallet. Fram til 1970-tallet dreide denne forskningen seg om betennelser og stimulering av immunforsvaret.

Det har etter hvert kommet flere påstander om at haibrusk kan kurere kreft. Mest kjent er trolig William Lane, som i boken Sharks Don’t Get Cancer hevdet at haibrusk kunne kurere kreft. Denne påstanden er imidlertid enda ikke dokumentert. I dag pågår det flere studier hvor forskere undersøker effekten av ulike haibruskprodukter. Forskningen dreier seg i hovedsak om bruk av haibrusk ved kreft.

Les også vår artikkel om haibrusk og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: ingen kjente
Engelsk navn: Shark cartilage
Latinsk navn: Squalus acanthias (pigghå), Sphyrna lewini (hammerhai)

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: