Grønn te ved kreft | NAFKAM

Grønn te ved kreft

Å drikke grønn te i moderate mengder anses som trygt, men det mangler dokumentasjon for å si at grønn te kan virke krefthemmende.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Grønn te er framstilt av blader fra busken Camellia sinensis.
  • Dokumentasjonen for en sammenheng mellom forbruk av grønn te og forekomsten av kreft er motsetningsfylt og utilstrekkelig.
  • Å drikke grønn te jevnlig i moderate mengder anses som trygt.

Grønn te er framstilt av blader fra busken Camellia sinensis, den samme planten som brukes til svart te. Til svart te blir bladene gjæret før tørking, i grønn te blir bladene ikke utsatt for den samme gjæringsprosessen.

En gjennomgang av i alt 27 systematiske oppsummeringer og/eller metaanalyser har sett på sammenhengen mellom forbruk av grønn te og risiko for kreft. Gjennomgangen viste generelt motstridende funn angående eventuell sammenheng mellom forbruk av grønn te og risiko for kreft i henholdsvis mage-tarmkanalen, spiserøret (kvinner), lunger (ikke-røykere kvinner), eggstokk, prostata og bryst. Dokumentasjonen for hvorvidt inntak av grønn te kan virke krefthemmende på utvikling av kreft i leveren, tykktarm og endetarm, bukspyttkjertel, urinveier og prostata, samt hjernesvulst, lymfekreft og leukemi var utilstrekkelig.

Å drikke grønn te i normale, moderate mengder (3-9 kopper per dag) anses for å være trygt.

Opplysninger om originaldokument:
Jianping Liu, Xun Li , CAM-Cancer Consortium. Green tea (Camellia sinensis) [online document]. February 13, 2014.

Dette er en oversettelse av sammendraget ivår oppsummering av forskningen på grønn te ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulige risiko ved bruk av grønn te

Bivirkninger: Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger i sammenheng med medisinsk bruk av grønn te. I følge tilgjengelige kunnskapsoppsummeringer, anses det generelt som trygt å drikke grønn te jevnlig i moderate mengder.
En systematisk kunnskapsoppsummering har pekt på funn som antydet en sammenheng mellom inntak av preparater inneholdende grønn te og forekomst av hepatitt, men oppsummeringen konkluderte med at sammenfallet kunne skyldes samtidig bruk av grønn te og medisiner.
Selv om grønn te anses som godt tolerert av de fleste, er det på bakgrunn av kliniske studier foreslått at grønn te kan forårsake bivirkninger som kvalme, brekninger, søvnløshet, tretthet, diare, magesmerter og forvirring. Inntak av konsentrert ekstrakt av grønn te før mat, ser dessuten ut til å medføre større risiko for å oppleve bivirkninger, enn hvis inntaket skjer etter man har spist.

Kontraindikasjon: Gravide kvinner, ammende mødre og pasienter med hjerteproblemer anbefales vanligvis å unngå eller begrense inntaket til to kopper daglig. Personer med kjent allergi eller overfølsomhet overfor koffein eller tannin rådes til å unngå grønn te.

Interaksjoner: Grønn te kan opptre som antioksidant og dermed trolig forringe effekten av strålingsbehandling. Det mangler klinisk forskning til å si noe sikkert om mulige interaksjoner, men forskning fra laboratoriestudier, dyreforsøk og prekliniske studier gir signaler om at grønn te kan forstyrre plasmakonsentrasjonen i blodet, og dermed forstyrre kroppens opptak av og fordeling av legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Inntak av store doser grønn te eller ekstrakt fra grønn te (tilsvarende fem liter per dag) kan forårsake kvalme, oppkast, oppblåsthet og smerte, fordøyelsesbesvær, luft i magen og diare. For høyt inntak av koffein fra grønn te kan også forstyrre sentralnervesystemet og medføre svimmelhet, søvnløshet, skjelvinger, rastløshet, forvirring, økt vannlating, uregelmessighet i hjertefrekvens og psykomotorisk uro.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: