Fagrådet ved NAFKAM | NAFKAM

Fagrådet ved NAFKAM

NAFKAMs fagråd skal gi faglige råd angående virkeområdene innen forskning og informasjonsvirksomhet. Egne vedtekter regulerer rådets virksomhet.

Fra 2018 ledes fagrådet av Jan Ivar Røssberg

I 2019 består fagrådet av følgende personer:

 

Saker til fagrådet kan meldes inn av NAFKAM, HoD, Hdir og Universitetet i Tromsø (UiT). 
Fagrådet kan også på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor rådets virkeområde.

  HoD, Hdir, NAFKAM, og UiT kan foreslå nye medlemmer.

  Rådet skal ha 8 medlemmer, satt sammen slik:

  • En representant fra pasientorganisasjonene.
  • En representant fra spesialisthelsetjenesten, valgt av de Regionale Helseforetakene (RHF'ene).
  • En representant fra primærhelsetjenesten, valgt av Allmennlegeforeningen.
  • En representant fra bransjen, valgt av enten Sammenslutningen for alternative behandleres utøverorganisasjoner (SABORG) eller av Akupunkturforeningen.
  • To representanter med informasjonsfaglig kompetanse og erfaring.
  • To aktive, nordiske forskere på feltet alternativ behandling, utenfor NAFKAM.

  NAFKAM -

  Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

  Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

  Les mer om NAFKAM

  Andre nettsteder fra NAFKAM: