Misteltein ved kreft

Misteltein er en giftig urt som ikke anbefales inntatt i naturlig form. Bruk av ekstrakt fra misteltein anses derimot hovedsakelig som trygt.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Misteltein ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Ekstrakt av mistelteinplanten injiseres under huden
  • Flere studier på mennesker viser antydning til styrkende effekt på immunsystemet
  • Forskningen er sprikende, men av over 20 randomiserte, kontrollerte studier viser flertallet at bruk av mistelteinekstrakt ved kreft har positiv effekt på livskvalitet
  • Kun en begrenset mengde dokumentasjon støtter påstanden om at bruk av mistelteinekstrakt forlenger overlevelse
  • Ekstrakt av misteltein anses i hovedsak som trygt

Misteltein (Viscum album) er en giftig urt, og det anbefales ikke å innta misteltein i naturlig form.

Bruk av ekstrakt fra planten misteltein (Viscum album) anses derimot som trygt og er svært populært i kreftpleie, spesielt i Europa. Mistelteinekstrakt injiseres vanligvis under huden. Behandlere hevder at ekstraktet kan forbedre livskvalitet og styrke immunforsvaret.

En oppsummering av 18 kontrollerte kliniske studier (CCT) viser at det er rimelig god dokumentasjon på at mistelteinpreparater kan forbedre livskvaliteten til en pasient som gjennomgår cellegiftbehandling. Sju av 14 kontrollerte kliniske studier viser også forlenget overlevelse. Forskningen er imidlertid sprikende og mangelfull, og det kan dermed ikke trekkes konkrete, entydige konklusjoner om effekt.

Preparater med mistelteinekstrakt er generelt godt tolerert og anses i hovedsak som trygt.

Opplysninger om originaldokument:

Mirjam Wuesthof, CAM Cancer Consortium. Mistletoe (Viscum album) [online document]. January 19, 2015.
Summary fully revised and updated in January 2015 by Mirjam Wuesthof.
Summary first published in March 2011, authored by Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruk av misteltein (Viscum album) ved kreft

Bivirkninger: Generelt er misteltein forbundet med minimale og ikke livstruende bivirkninger. Rapporterte bivirkninger er blant annet ømhet og betennelse ved injeksjonssted, hodepine, feber, kuldegysninger, tretthet og milde mage-/tarmplager.
Det er likevel rapportert om noen få tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk, samt tilfeller av økt indre trykk i hjernen, sirkulasjonsproblemer, overfladisk årebetennelse i vener, og hevelse i lymfeknuter.

Kontraindikasjon: I følge produsenter bør misteltein unngås ved feber, betennelse, høyt stoffskifte, autoimmune lidelser eller overfølsomhet overfor noen av de andre komponentene. Det rådes til forsiktighet hvis misteltein brukes samtidig med immunmodulerende stoffer (for eksempel interferon, interleukiner).
Misteltein er også kontraindisert ved solide svulster, både primære hjernesvulster og svulster som har oppstått som spredning av annen kreft, grunnet risiko for hjerneødem.  

Interaksjoner: Ingen rapporterte.

Annet/vær ekstra obs på: Det finnes flere forskjellige mistelteinekstrakter på markedet. Det er ikke registrert problemer med kvalitet på disse. Spesifikke produkter kan ha egne forsiktighetsmerknader og kontraindikasjoner angitt i pakningsvedlegg.
Det mangler solid dokumentasjon på om bruk av misteltein er trygt eller ikke under graviditet, men det er knyttet bekymring til om misteltein kan stimulere livmoren og forårsake spontantabort. Man har heller ikke solid dokumentasjon på om misteltein er trygt å bruke mens man ammer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: