Haibrusk ved kreft

Haibrusk er et kosttilskudd laget av brusk fra to haiarter.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Haibrusk ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Haibrusk er et populært kosttilskudd laget av haibrusk hovedsakelig fra to haiarter. Haibrusk hevdes å ha krefthemmende effekt.

Noe forskning antyder at haibrusk kan hemme angiogenese og ha virkning som cellegift, men resultater fra fem kontrollerte og åtte ukontrollerte studier gir ikke grunnlag for å konkludere med at haibrusk har slik effekt ved behandling av kreft.

Det er registrert mindre bivirkninger av både inntak av haibrusk og haibrusk gitt som injeksjon eller klystér, men ingen alvorlige hendelser.

Opplysninger om originaldokument:

Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Shark cartilage [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Most recent update and revision in April 2013 by Edzard Ernst.
Fully revised and updated in November 2011 by Edzard Ernst.
Fully revised and updated in April 2010 by Edzard Ernst.
Summary first published in September 2005, authored by Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruk av haibrusk ved kreft

Bivirkninger: Oral bruk av haibrusk kan medføre bivirkninger som smaksforstyrrelser, kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, alvorlig lavt blodtrykk, svimmelhet, forhøyet blodsukker, for lavt blodsukker, for høyt kalsiumnivå i blodet, endret bevissthet, nedsatt motorisk styrke, nedsatt følelse, hudrødme, perifere væskeansamlinger i kroppen (vann i kroppen), generell svakhet, tretthet og nedsatt ytelse. I tillegg er det registrert at oral bruk av haibrusk kan forårsake tegn på akutt hepatitt, inkludert lav feber, gulsott, gulskjær i øynene, ømhet i øvre del av magen på høyre side, samt forhøyede nivåer av leverenzymer.

Kontraindikasjon: Gravide og ammende frarådes bruk av haibrusk.

Interaksjoner: Det antas at haibrusk kan forstyrre virkningen av legemidler som diuretika (vanndrivende legemidler), insulin, interferoner og talidomid.

Annet/vær ekstra obs på: Kommersielle produkter av haibrusk har store variasjoner i renhet og konsentrasjon.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: