Grønn te ved kreft

Å drikke grønn te i moderate mengder anses som trygt, men det mangler dokumentasjon for å si at grønn te kan virke krefthemmende.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Grønn te ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Grønn te kommer fra planten Camellia sinensis, den samme planten som svart te, men er ikke fermentert (oksidert). A rekke helsepåstander har blitt fremmet ved grønn te, inkludert kreftforebygging

En oppsummering Cochrane Collaboration gjorde i 2020 på grønn te brukt ved kreftforebygging inkluderte 142 eksperimentelle studier og observasjonsstudier. I sum viser dokumentasjonen fra dissee studiene at effekter som følge av inntak av grønn te på risiko for kreft er motstridende.

Kreftforebygging

Tilskudd av grønn te versus placebo (basert på metaanalyse av RCT-er)

  • Prostatakreft: Resultatene fra tre studier var en redusert risiko, men dokumentasjonen var ikke konkluderende fordi alle deltakerne hadde høy risiko for prostatakreft i utgangspunktet og resultatene var inkonsekvente.
  • Gynekologisk kreft: Resultatene fra to studier viste en generell økt risiko, men resultatene var motstridende.
  • Hudkreft (non-melanom): Ingen forskjell i risiko ble funnet, men resultatene er kun fra én studie.

Forbruk av grønn te, høyt versus lavt forbruk (basert på metaanalyse av observasjonsstudier)

  • Generell kreftrisiko: Lavere risiko ble rapportert men resultatene var ikke mulig å konkludere på bakgrunn av.
  • Kreftrelatert dødelighet: Ingen forskjell ble funnet.

Spesifikk kreftrisiko:

  • Ingen forskjell ble funnet for de følgende kreftformene, men dokumentasjonen har høy risiko for skjevhet og er ikke konkluderende ved: Alle former for tarmkreft, brystkreft, leverkreft, spiserørskreft, bukspyttkjertelkreft, endetarmskreft, magekreft og kreft i urinveiene.
  • Det ble rapportert om redusert risiko for følgende kreftformer, men dokumentasjonen hadde høy risiko for skjevhet: Tykktarmskreft, endetarmskreft, gynekologisk kreft, livmorkreft, munnhulekreft, eggstokkreft og prostatakreft.

Kreftomsorg

Det har blitt rapportert om en liten bedring i livksvalitet sammenlignet med placebobehandling.

Å drikke grønn te fremstår som trygt ved jevnlig og moderat bruk (opptil 8 kopper per dag). Bivirkninger som er rapporert om i kliniske studier inkluderte mage-tarmproblemer (gastrointestinale problemer), effekter på leverenzymer og allergiske reaksjoner. Høyt inntak kan forårsake uønskede effekter på grunn av innholdet av koffein og/eller stoffet epigallocatechin-3-gallat (EGCG).  Bivirkninger relatert til leveren har også blitt rapportert, spesielt ved høyt inntak og hos de med allerede eksistrerende leversykdom.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington and the CAM Cancer Consortium. Green tea (Camellia sinensis) [online document]. December 8th, 2020.

Summary fully revised and updated in November 2020 by Karen Pilkington.
Summary last updated and revised in February 2014 by Jianping Liu and Xun Li.
Summary fully updated and revised in May 2012 by Jianping Liu and Xun Li.
Summary fully updated and revised in April 2012 by Jianping Liu and Xun Li.
Summary first published in September 2005, authored by Jianping Liu.

Mulige risiko ved bruk av grønn te

Bivirkninger: Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger i sammenheng med medisinsk bruk av grønn te. I følge tilgjengelige kunnskapsoppsummeringer, anses det generelt som trygt å drikke grønn te jevnlig i moderate mengder.

En systematisk kunnskapsoppsummering har pekt på funn som antydet en sammenheng mellom inntak av preparater inneholdende grønn te og forekomst av hepatitt, men oppsummeringen konkluderte med at sammenfallet kunne skyldes samtidig bruk av grønn te og medisiner.
Selv om grønn te anses som godt tolerert av de fleste, er det på bakgrunn av kliniske studier mulig at grønn te kan forårsake bivirkninger som mild til moderat kvalme, brekninger, søvnløshet, tretthet, diare, magesmerter, forvirring, oppblåsthet, forhøyede leverenzymer, høyt blodtrykk, svimmelhet og eksem.

Inntak av konsentrert ekstrakt av grønn te før mat, ser dessuten ut til å medføre større risiko for å oppleve bivirkninger på mage-tarm, enn hvis inntaket skjer etter man har spist.

Kontraindikasjon: Gravide kvinner, ammende mødre og pasienter med hjerteproblemer anbefales vanligvis å unngå eller begrense inntaket til to kopper daglig. Personer med kjent allergi eller overfølsomhet overfor koffein eller tannin rådes til å unngå grønn te.

Interaksjoner: Grønn te kan opptre som antioksidant og dermed trolig forringe effekten av strålingsbehandling. Det mangler klinisk forskning til å si noe sikkert om mulige interaksjoner, men forskning fra laboratoriestudier, dyreforsøk og prekliniske studier gir signaler om at grønn te kan forstyrre plasmakonsentrasjonen i blodet, og dermed forstyrre kroppens opptak av og fordeling av legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Inntak av store doser grønn te eller ekstrakt fra grønn te (tilsvarende fem liter per dag) kan forårsake kvalme, oppkast, oppblåsthet og smerte, fordøyelsesbesvær, luft i magen og diare. For høyt inntak av koffein fra grønn te kan også forstyrre sentralnervesystemet og medføre svimmelhet, søvnløshet, skjelvinger, rastløshet, forvirring, økt vannlating, uregelmessighet i hjertefrekvens og psykomotorisk uro.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: