Solhatt (rød) | NAFKAM

Solhatt (rød)

Solhatt er en urt som er mest kjent brukt mot forkjølelse og øvre luftveisinfeksjoner. Det latinske navnet er echinacea, som også er mye brukt i produktnavn.
Image
Bilde av en solhattblomst som vokser i naturen

Rød solhatt er en plante som er opprinnelig hjemmehørende i USA. Der har den blitt brukt lenge i urbefolkningens folkemedisin

I dag promoteres den ofte som et naturlig middel for luftvegsplager, forkjølelse og influensa, hoste og hovne mandler, samt urinvegsplager.

Fra forskningen vet man også at planten har blitt brukt for en rekke andre formål, som eksem og utslett, vorter og genital herpes, ørebetennelse, sti/ infeksjoner i øyet, sår og hevelser ved insekts- og slangebitt, CFS/ ME, svimmelhet, difteri som beroligende ved angst/ frykt, mot pollenallergi, ved HIV/ AIDS, dårlig fordøyelse, leukopeni (lavt antall hvite blodlegemer), ved symptomer på malaria, for å øke atletiske prestasjoner, revmatiske smerter, streptokokk-infeksjoner, syfilis, tyfus og soppinfeksjon.

Man vet at rød solhatt inneholder visse stoffer som kan motvirke sopp direkte. Man tror også at urten kan aktivisere visse stoffer i kroppen som demper betennelse, og at det kan motvirke symptomer på forkjølelse og influensa. Laboratorieforskning tyder på at solhatt kan stimulere kroppens immunforsvar, men man har ikke dokumentasjon på at dette også skjer i menneskekroppen.

Andre norske navn: Purpursolhatt, rød solhatt, hengesolhatt 
Engelske navn: Echinacea, Red Sunflower, Cone Flower, Purple Cone Flower, Snakeroot, Kansas Snakeroot med flere. 
Latinske navn: Echinacea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida, Echinacea purpurea.
Familienavn: Kurvplantefamilien, Asteraceae 
Slektsnavn: Echinacea

Virker det?

Ved søk i våre kilder i september 2020 fant vi 8 kunnskapsoppsummeringer av forskningen på rød solhatt brukt ved hoste, forkjølelse, influensa og ulike luftveisinfeksjoner.

Ingen av disse oppsummeringene fant at studiene de undersøkte, viste klinisk relevant effekt (effekt av betydning for pasienten) ved disse helseproblemene. Forfatterne påpekte at innholdet i solhatt varierer med hvilken del av planten (blomster, blader, stilk, rot) som er brukt, og at studiene de undersøkte også handlet om forskjellige styrkegrader ved solhatt-ekstrakt. Derfor lot studienes resultater seg vanskelig sammenligne, og forfatterne etterlyser mer konsistent forskning på solhatt før man kan si noe mer.

Er det trygt?

For de fleste ser rød solhatt ifølge forskningen som er gjort, ut til å være trygt dersom man følger pakningsvedlegget og ikke bruker det over lengre tid. Kildene våre opplyser ikke nærmere hva som kan regnes som "lengre tid".

De vanligste bivirkningene regnes som milde og forbigående, i form av kvalme, svimmelhet og magesmerter.

I tillegg er det rapportert om tilfeller av allergiske hudreaksjoner (utslett, kløe, rødhet), diare, sår hals, hodepine, tørr munn, nummen tunge, dårlig smak i munnen, søvnvansker og såre/ ømme muskler. Det fins også noen få rapporter der høy bruk av solhatt knyttes til betennelse i leveren. 

Kilden Natural Medicines råder til generell varsomhet og årvåkenhet ved kjøp av echinacea-produkter, på grunn av tilfeller av unøyaktig merking og lav kvalitet ved innholdet: Analyser av innholdet har vist at produkter merket med echinacea ikke har inneholdt echinacea, og at man i noen slike produkter har funnet farlige stoffer som arsenikk, selenium og bly.

Noen grupper bør være ekstra forsiktige

Det foreligger noe forskning som omfatter gravides bruk av echinacea i første trimester. Denne tyder ikke på at det medfører noen risiko for fosteret. Men inntil dette er bekreftet av ytterligere forskning, råder forskerne gravide til å holde seg på den sikre siden og unngå bruk - særlig om de går på medisiner (se Interaksjoner) 

For ammende mangler det forskning som kan si noe om bivirkninger og eventuell særlig risiko for spedbarn som ammes. Det man vet, er at analyse av morsmelk fra ammende kvinner som bruker solhatt, viser at innholdsstoffer fra solhatt overføres til morsmelken. Så lenge man mangler tilstrekkelige opplysninger om solhatt til spedbarn råder Natural Medicines derfor ammende til å holde seg på den sikre siden og unngå bruk.

Solhatt gitt som mikstur eller påført huden hos barn fra 2-11 år har i studier ikke påvist risiko for alvorlige bivirkninger, men ca 7% av barna opplevde forbigående utslett som kan tyde på allergisk reaksjon. Slike kan variere i alvorlighetsgrad, og barn kan være arvelig disponert for ulike allergier. Derfor anbefaler noen å ikke gi solhatt til barn under 12 år. 

Interaksjoner

Solhatt kan interagere med noen typer medisiner, så som blodfortynnende og immundempende medisiner. Dersom du behandles for eller har hatt en alvorlig sykdom er det viktig at du først snakker med legen din om din totale helsesituasjon før du eventuelt bruker solhatt medisinsk.

Ved søk i databasen Legemiddelsøk den 17.11.2020 fant vi ett solhatt-preparat med markedsføringstillatelse. Man kan generelt regne produkter med slik tillatelse og produkter registrert som kosttilskudd hos Mattilsynet som trygge å bruke. Produkter med likt/ lignende navn anskaffet i utlandet kan ikke påregnes å ha samme trygghet.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: