Solhatt (rød) | NAFKAM

Solhatt (rød)

Solhatt er en urt som er mest kjent brukt mot forkjølelse og øvre luftveisinfeksjoner.

Forskningen på solhatt ved forkjølelse er lovende, men forskerne legger til at det trengs mer solid dokumentasjon før man kan si det sikkert.

Ved andre kjente bruksområder det er forsket på, regnes effekten som utilstrekkelig dokumentert.

Solhatt regnes generelt som trygt, men det er likevel noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk.

Virker det?

Solhatt ser ut til å aktivere stoffer i kroppen som reduserer betennelse, noe som i så fall delvis kan forklare reduserte symptomer på forkjølelse. Forskningen tyder også på at solhatt inneholder stoffer som kan virke immunregulerende, men det er ikke tilstrekkelig påvist at dette skjer også i menneskekroppen. Solhatt inneholder også stoffer som ser ut til å angripe gjær og andre typer sopp direkte.

23. januar 2017 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskningen på solhatt:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS  EFFEKT HAR MULIGENS IKKE  EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
  Forkjølelse    

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på solhatt, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om det virker eller ikke. Dette gjelder solhatt brukt ved angst, betente madler (tonsilitt), herpes (HSV), humant papillomvirus (HPV - kjønnsvorter), influensa, leukopeni (lavt antall hvite celler i blodet), soppinfeksjon i underlivet, tannkjøttbetennelse, uveitt (øyesykdom), vorter, ytelse under trening og ørebetennelse (otitis media).

Denne artikkelen viser status på oppsummert forskning i våre kilder pr dato for oppdateringen. Det kan finnes flere medisinske bruksområder og/ eller oppsummeringer av forskningen enn de som vises her. 

Er det trygt?

Medisinsk bruk av solhatt regnes generelt som trygt. Likevel er det noen bruksmåter som bør unngås, og visse grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk.

Vær oppmerksom på at mengden solhatt kan variere mellom ulike produkter. Man har også funnet at enkelte produkter av solhatt har vært forurenset med selenarsenikk og bly

Barn: forskerne regner solhatt regnes som trolig trygt å innta i kortere perioder. Det fins rapporter om utslett og allergiske reaksjoner hos barn etter bruk av solhatt, og man er bekymret for om slike reaksjoner kan bli alvorlige hos barn. Det britiske legemiddelverket (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in the United Kingdom) fraråder derfor bruk av solhatt på barn under 12 år.

Gravide og ammende: forskerne regner det som trolig trygt å bruke solhatt for gravide, mens sikkerheten for ammende er for lite undersøkt til at de kan si noe. Forskerne råder derfor ammende til å ikke bruke solhatt.

Personer med overfølsomt immunsystem (atopikere) kan ha høyere risiko for allergiske reaksjoner på solhatt, og bør derfor drøfte bruk av solhatt med legen sin på forhånd.

Personer med autoimmune sykdommer: Solhatt ser ut til å stimulere immunfunksjonen, og kan derfor teoretisk forverre sykdommer som MS, pemfigus vulgaris (PV), SLE/ systemisk lupus erytematosus og revmatoid artritt (RA). Personer med slike sykdommer rådes til å drøfte bruk av solhatt med legen sin på forhånd og være forsiktig med bruk av solhatt.

Bivirkninger

Forskningen rapporterer om noen vanlige bivirkninger, så som kvalme, magesmerter, diare og oppkast.

Solhatt kan også gi allergiske reaksjoner i form av elveblestknuterosen, kløende og rennende øyne, rennende nese, tetthet i brystet, krampe i bronkiene, pustebesvær, astmaanfall, angioødem i ansiktet og øvre luftveier og allergisk sjokk.

Det fins også rapporter om andre bivirkninger, så som feber, halsbrann, forstoppelse, ubehagelig smak i munnen, tørrhet i munnen, sår hals, kriblende følelse og nummenhet i tungen, munnsår, hodepine, svimmelhet, søvnløshet desorientering, og leddsmerter og muskelsmerter.

Solhatt-produkter med høyt alkoholinnhold kan gi en brennende følelse når de inntas.

Man vet at solhattpåvirker effekten av medisiner. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Dette fordi ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.  

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Solhatt er en urt, hvor bladene, blomstene og røttene brukes medisinsk. Solhatt fås kjøpt på apotek og helsekostbutikker i form av tinktur, sugetabletter samt som ingrediens i ulike helsekostprodukter.

Solhatt kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og har vært brukt lenge som urtemedisin av indianerne der. På 1800-tallet begynte også nybyggerne i området å bruke solhatt medisinsk. Etter hvert spredte denne bruken av solhatt seg til andre deler av USA og til Europa. Les også vår artikkel om solhatt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: Purpursolhatt, rød solhatt, hengesolhatt 
Engelske navn: Echinacea, Red Sunflower, Cone Flower, Purple Cone Flower, Snakeroot, Kansas Snakeroot med flere. 
Latinske navn: Echinacea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida, Echinacea purpurea.
Familienavn: Kurvplantefamilien, Asteraceae 
Slektsnavn: Echinacea

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: