Positivt møte om pasientsikkerhet 

NAFKAM og SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) tok nylig imot over 20 utøverforbund og skoler innen alternativ behandling på sin konferanse om pasientsikkerhet.

Image
Bilde av deltakerne på pasientsikkerhetskonferanse

- Tanken bak var i hovedsak å få mer innsikt i rutinene som behandlere og de som tilbyr utdanning har på plass angående pasientsikkerhet, og å få tilbakemelding fra bransjen om NAFKAMs strategi og modell for pasientsikkerhet, sier Miek Jong, professor og leder av NAFKAM.

Over 20 behandlerforbund og utdanningssteder var representert på konferansen, og programmet besto av foredrag, innlegg og gruppearbeid. 

- Det var veldig positivt å møte forbundene og skolene, og de som var til stede viste at de tar pasientsikkerhet på alvor og legger vekt på å opptre profesjonelt i slike spørsmål, sier Frauke Musial, professor i helsevitenskap ved NAFKAM, og fortsetter:

- Vi hadde gode og nyttige diskusjoner på tvers av forbundene, spesielt gjennom gruppearbeidet. For meg er det mest vesentlige som kom ut av dagen at pasientsikkerhetsprosedyrer virker å være på plass og ivaretatt hos de som var til stede på møtet. 

- Fritt frem for hvem som helst

- Det viktigste for meg er hvor sterkt fremme i bevisstheten utdanning, kunnskap og kompetanse er hos de ulike forbundene og skolene; at man på tvers av terapiformer har jobbet godt med å sikre pasientsikkerheten. Jeg syns også det var en respekt, ydmykhet og villighet til å lære av andre forbund til det beste for brukerne hos representantene, sier Vivi Ann Waggestad, styreleder i Norges Massasjeforbund.

Guro Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen, mener at kravene til alternative behandlere bør skjerpes. 

- Den største utfordringen for pasientsikkerheten innen akupunktur er at ukvalifiserte behandlere gir "akupunktur" som er potensielt direkte skadelig. Våre medlemmer har 4 års offentlig godkjent utdanning og spisskompetanse i trygg behandling med nåler. Men det er fritt fram for hvem som helst med et helgekurs og en eske knappenåler å tilby "akupunktur". Vi håper at myndighetene vil ta tak i spørsmål som handler om kvalitetskrav og pasientenes interesser, sier hun. 

Jarle Botnen, styreleder i SABORG, ønsker også mer regulering. 

- SABORG er takknemlig for at NAFKAM tok initiativ til denne konferansen. Vårt håp for fremtiden er at det kommer bevegelse i en fastlåst situasjon og at registerordningen blir som den var. Vi håper også at det kommer mer fram i offentligheten, og spesielt til helsemyndighetene, at bransjen har hatt og stadig har fokus på pasientsikkerhet. Vi møtte en  bransje som kan og vil mye, og det var stor enighet om viktigheten av å ha et høyt faglig nivå angående utdanning og praksis, sier han. 

- Behov for mer innsikt

- Det er behov for mer innsikt i mulige indirekte risiko ved bruk av alternative behandlinger og i sannsynligheten for at noe kan oppstå. Dette bør undersøkes nærmere og diskuteres med relevante myndigheter. Det virker også å være både et behov og et ønske for å formulere et minimum utdanningsnivå for utøvere i forhold til pasientsikkerhet, også for å stå i Utøverregisteret, sier Miek Jong og legger til:

- Vi vil skrive en rapport og formulere en samarbeidsuttalelse om pasientsikkerhet og veien videre med de innspillene som kom fra konferansedeltakerne. Dette samarbeidet kan gå over flere år, avhengig av tilbakemeldingene fra deltakerne. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: