Ønsker du å forske på alternativ behandling?

NAFKAM ønsker å tilrettelegge forholdene for bedre kontakt mellom forskere og forskningsmiljøer innen alternativ behandling.

Midler og muligheter

Vi har ikke en komplett oversikt over midler og muligheter som finnes til forskning på alternativ behandling. Noe informasjon om forskningsmidler finnes hos Norges Forskningsråd.

Protokollmal for forskning

Her kan du laste ned en protokollmall (doc) for forskning på alternativ behandling, og lese et eksempel på slik protokoll (for forskning på homeopatisk behandling av gjentatte infeksjoner).

Alternativ behandling - definisjoner og begreper

Det er svært mange begreper og definisjoner i bruk innenfor området alternativ behandling. NAFKAM forholder seg til definisjon som følger av Lov om alternativ behandling av sykdom mv (lovdata.no), og inkluderer rådgivning til andre om bruk av helseprodukter og/ eller selvhjelpsteknikker, samt egen bruk av dette.

Begrepsbruken og definisjonene har variert over tid, og er ulike fra land til land. Les mer om dette i listen nedenfor: 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: