Vårt samfunnsoppdrag, mål og visjon

Overordnet informasjon om vårt oppdrag, våre mål og vår visjon.

Image
Illustrasjon av oppgaveliste, målskive med pil i midten og et øye.
Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli, NAFKAM 2023.

Oppdraget

Ved å drive egen forskning, samt å bidra til og koordinere andre forskningsaktiviteter innen feltet, skal NAFKAM utvikle kunnskap om alternativ behandling og eventuelt hvordan det kan være nyttig for å håndtere sykdom og helseproblemer.

NAFKAM skal utvikle og tilby forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om eventuell effekt og risiko for vanlige former for alternativ behandling.

NAFKAM skal overvåke markedet for eventuell risiko ved alternativ behandling og rapportere dette til norske helsemyndigheter.

Målet

NAFKAM skal gjøre det mulig for befolkningen å ta informerte og trygge valg med hensyn til bruk av alternativ behandling.

Visjonen

Fremragende forskning og formidling av informasjon om alternativ behandling.

Les mer

NAFKAMs strategiplan for 2021-2025.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: